erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Rochus

bouwkundig element
ID: 12653   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12653

Juridische gevolgen

Beschrijving

De westgevel paalt aan de Grote Markt, de noord-, zuid- en oostgevels zijn ingebouwd.

Historiek

Neogotische kerk van 1848-50 naar ontwerp van architect Fr. Drossaert (Tienen), opgetrokken ter plaatse van het voormalige kasteel daterend van 1671; de oude kerk daterend van 1665 en gelegen midden de markt werd in 1850 gesloopt; de torenspits van laatstgenoemde werd in 1865 op de huidige kerk geplaatst. Restauratiewerken zullen worden uitgevoerd door de architecten G. Derks en A. De Naeyer.

Beschrijving

Georiënteerde driebeukige kruisbasiliek met schip van vijf traveeën, ondiep transept van drie traveeën, koor van een rechte travee en vijfzijdige sluiting met aanleunende zuidelijke sacristie en ingebouwde westertoren. Baksteenmetselwerk met sober gebruik van zandsteen; leien schild- en zadeldaken.

Voorgevel met ingebouwde vierledige toren met lantaarn en naaldspits, oorspronkelijk verlevendigd met gietijzeren pinakels; flankerende versneden steunberen; links en rechts verhoogde lijstgevels der zijbeuken eveneens met steunberen; de vroegere bekronende balustrades zijn verdwenen; versiering met boogfriezen. Spitsboogportalen in geprofileerde omlijsting met wimberg en hogels; dito vensters en galmgaten met druiplijst; alle monelen en maaswerk zijn van gietijzer; vensters met glas in lood.

Interieur

Bepleisterd en beschilderd. Spitsboogarcades opgevangen door zuilen met polygonale sokkel en pseudokoolbladkapiteel waarop de schalken van het kruisribgewelf rusten. Tegen elke zuil, sokkel met heiligenbeeld. Spitsbogige bovenlichten geaccentueerd door kordon. Zijbeuken met spitsboogramen en kruisribgewelf. Boven de kruising, stergewelf met mangat. Koorsluiting met blind traceerwerk en hoge vierlichten.

Mobilair

Schilderijen: De Verering van Onze-Lieve-Vrouw van Boom met schenker, toegeschreven aan Peter Weleman (1616); Maria door de engelen gekroond, toegeschreven aan Jan Van de Hoecke (uit het tweede kwart van de 17de eeuw); De Vier Blijde Mysteries, toegeschreven aan Gummarus Dom (1787); Aanbidding van de Herders, Rust op vlucht naar Egypte, Ten Hemelopneming van Maria, door C. Wauters (1852) alle drie boven het hoofdaltaar; anonieme doeken uit de 19de eeuw.

Beeldhouwwerk: gepolychromeerd en gestoffeerd houten beeld, Onze-Lieve-Vrouw van Boom, door Peter Weleman (circa 1616 en de tweede helft van de 19de eeuw); gepolychromeerde houten heiligenbeelden uit het derde kwart van de 19de eeuw geplaatst tegen de zuilen en de muren; gepolychromeerd triomfkruis door Van Halle en Van Ockerhout (1867); smeedijzeren nis voor Onze-Lieve-Vrouwebeeld door E. Roothooft in rechterkruisbeuk.

Meubilair: hoofdaltaar van Onze-Lieve-Vrouw met marmeren altaartafel en eikenhouten tabernakel door Van Halle (circa 1850); zijaltaren van Sint-Antonius en Sint-Jozef met gepolychromeerde retabels (1894); neogotisch koorgestoelte (circa 1850), preekstoel met beeldhouwwerk door H. Van Ockerhout (1859), neogotische biechtstoelen (1854), negenendertig glasramen door R. Berus (1867-72); marmeren doopvont met geelkoperen deksel afkomstig van de oude kerk. Groot orgel van 1902 door J. Stevens; in de kast zijn enkele vroeg-19de-eeuwse elementen verwerkt, wellicht van een der vorige orgels van de familie Delhaye.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Boom, Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Rochus.
  • FAUCONNIER A. en ROOSE P., Het historisch orgel in Vlaanderen, deel III a, Antwerpen, arrondissement Antwerpen, Brussel, 1983, p. 402-405.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1985


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Rochus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12653 (Geraadpleegd op 08-04-2020)