Eclectisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boom
Deelgemeente Boom
Straat Hoek
Locatie Hoek 4, Boom (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Boom (actualisaties: 22-06-2007 - 04-07-2007).
  • Adrescontrole Boom (adrescontroles: 03-09-2007 - 03-09-2007).
  • Inventarisatie Boom (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Eclectisch burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 16-01-1987.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Onderkelderd burgerhuis in eclectische stijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (leien) met rechthoekig dakvenster en oeil-de-boeuf, beide in houten omlijsting.

Witte bakstenen lijstgevel op hoge arduinen plint. Venstertravee geritmeerd door geprofileerde kordons en houten kroonlijst op consoles; verschillende boogvensters met sleutel en omlopende druiplijst op de begane grond; arduinen paneelversiering op de borstweringen. Deurtravee met driezijdige houten erker op arduinen console in schipvorm. Ingebogen vleugeldeur met bekronende oculus in zware arduinen omlijsting. Origineel schrijnwerk van vensters en deur.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Hoek

Boom (Boom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.