Parochiekerk Sint-Laurentius

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Maasmechelen
Deelgemeente Meeswijk
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein zonder nummer, Maasmechelen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Maasmechelen (adrescontroles: 12-06-2007 - 12-06-2007).
  • Inventarisatie Maasmechelen (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Laurentius

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Laurentius: orgel
gelegen te Kerkplein zonder nummer (Maasmechelen)

Deze bescherming is geldig sinds 15-12-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Classicistische zaalkerk van 1788; de neo-classicistische westpartij dateert van 1867. Gerestaureerd in 1906 door architect Janssen. De plattegrond beschrijft een éénbeukig schip van vier traveeën met westpartij met ingebouwde toren van één travee, en een koor van één rechte travee met vlakke sluiting.

Bakstenen gebouw onder zadeldak (leien). De westpartij en de twee onderste geledingen van de toren zijn afgewerkt met hardstenen hoekbanden en dito waterlijsten. Neoclassicistisch rondboogportaal in een rechthoekig, hardstenen rondboogvenster en uurwerk in een hardstenen omlijsting in de tweede geleding; in elke gevel een rondboogvormig tweelichtgalmgat; ingesnoerde naaldspits (leien). Rondboogvensters met hardstenen negblokken en sluitsteen.

Bepleisterd interieur. Kruisribgewelven tussen rondboogvormige gordelbogen, gedragen door consoles.

Mobilair

Triomfkruis, gepolychromeerd hout (16de eeuw); kruisbeeld, gepolychromeerd hout (circa 1700); reliekhouder bekroond door Pelikaan, geschilderd en verguld hout (17de eeuw); beeld van Sint-Laurentius, gepolychromeerd hout (tweede helft 18de eeuw); processiemadonna (eerste helft 19de eeuw). Altaren neobarok, gemarmerd hout (eerste helft 19de eeuw). Preekstoel, eik, gedateerd door middel van chronogram 1729. Biechtstoel, barok, eik (eerste helft 18de eeuw). Doksaal met eiken balustrade (eerste helft 18de eeuw); orgelkast, eik (begin 19de eeuw). Hardstenen doopvont met koperen deksel. tegen een buitenmuur: grafkruis van Hendricsken Haerden (+ 1668) en Henric Roosen (+ 1673).

  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Maasmechelen. Brussel, 1972, p.18-19.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Aanvullende informatie

Het orgel werd in 1854 vervaardigd door de Nederlandse orgelmaker Franssen. Enkele wijzigingen eraan zijn vermoedelijk door Pereboom & Leijser uitgevoerd. De laatste herstelling, door B. Pels (Herselt), dateert van 1979. Sedert 1993 is het orgel buiten gebruik. Uit het hele oeuvre van de eerste generatie orgelmakers Franssen bleven slechts twee orgels in hun geheel bewaard: dit orgel van Meeswijk en in Nederland het orgel van Mierlo (bevindt zich thans in Munstergeleen).

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DL002296, 20 orgels in Limburg (S.N., 2003).

Declercq, Daan (04-05-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Meeswijk

Meeswijk (Maasmechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.