Guido Gezellekwartier

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ plaats

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat
Locatie Brugge (Brugge)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Wijk ontstaan in 1925 toen de stad gronden aankocht tussen de Bapaumestraat, de Kruisvest, de Rolweg en de Peperstraat. Het was een uitgestrekt hoveniershof, waarvan nu nog het groen van het Guido Gezellemuseum getuigt (zie Rolweg). Bij Koninklijk Besluit van 4 september 1929 wordt de aanleg van de Stijn Streuvelsstraat, de Albrecht Rodenbachstraat en de Hugo Verrieststraat goedgekeurd.

Dit onbebouwd gebied werd geleidelijk bouwrijp gemaakt en aan de straatzijden bebouwd met resterend groen naar de Kruisvest toe. Het geheel met zijn verscheidenheid aan huizen, die in min of meerdere mate vormen van de neo-Brugse stijl overnemen en traditionele enkelhuisopstanden en plattegronden vertonen, leunt ook enigszins aan bij de toenmalige vereenvoudigde tuinwijken.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Seminariekwartier

Brugge (Brugge)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Albrecht Rodenbachstraat

Albrecht Rodenbachstraat (Brugge)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Gotje

Gotje (Brugge)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hugo Verrieststraat

Hugo Verrieststraat (Brugge)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stijn Streuvelsstraat

Stijn Streuvelsstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.