Testeltsesteenweg (Langdorp)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Langdorp
Straat Testeltsesteenweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demervallei (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 18-01-2011 - 30-06-2011).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Grosso modo van west naar oost lopende verkeersas deel uitmakend van de verbinding tussen Aarschot, Testelt en Averbode, vrij gebogen verloop. Ten westen Langdorpsesteenweg, ten oosten Rhodestraat. Afwisselend open ruimte en bebouwing bestaande uit een aaneengesloten perceellint met vrijstaande woningen (villa's), dus de facto een visuele afscheiding van de achtergelegen open ruimte.

Bij nummer 243 restant versteende vakwerkbouw, zadeldak met Vlaamse pannen. Nummer 216 is een langgestrekte éénlaagse bakstenen hoeve, deels bepleisterd, daterend uit de 19de eeuw. Zadeldak met Vlaamse pannen. Gewijzigde gevelordonnantie.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2011

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Langdorp

Langdorp (Aarschot)

omvat Drie langgestrekte hoeves uit het interbellum

Testeltsesteenweg 192, 196-198, Aarschot (Vlaams-Brabant)

omvat Hoeve met boerenburgerhuis

Testeltsesteenweg 261, Aarschot (Vlaams-Brabant)

omvat Kapel Lief Vrouwke van de Donk

Testeltsesteenweg zonder nummer, Aarschot (Vlaams-Brabant)

omvat Langgestrekte hoeve

Testeltsesteenweg 232, Aarschot (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.