Rommelaar

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Rillaar
Straat Rommelaar

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demervallei (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 18-01-2011 - 30-06-2011).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gehucht bestaande uit enkele straten met deze naam, gelegen vlak ten zuiden van de Demer. Verspreide hoevetjes en ééngezinswoningen.

Enkele getuigen van de eenvoudige landelijke architectuur zijn de nummers 81, 90, 97 en 100.

Nummer 81 is een op de hoek gelegen boerenwoning van vijf traveeën en twee bouwlagen onder half schilddak, met aandak rechts, mechanische pannen. Daterend uit eind 19de - begin 20ste eeuw. Doorlopende lekdrempels op de eerste verdieping. Rechts recentere aanbouwen.

Nummer 90 is een vervallen verankerde bakstenen hoeve met gecementeerde plint, verwerking van ijzerzandstenen schollen. Betonnen waterput.

Nummers 97 en 100 zijn 20ste-eeuwse woningen, voorbeelden van het gebruik van ijzerzandstenen schollen met bakstenen vlechtingen in de zijgevel.

Aan het kruispunt met de Molendreef een concentratie van eenvoudige bakstenen dorpswoningen.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2011

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rillaar

Rillaar (Aarschot)

omvat Boerenburgerhuis gedateerd 1728

Rommelaar 73, Aarschot (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.