erfgoedobject

Vosbergwijk

bouwkundig element
ID
126785
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/126785

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Vosbergwijk
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Vosbergwijk
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Naoorlogse volkswijk, kadastraal geregistreerd in 1953 en 1954, en aangelegd door de Samenwerkende Bouwmaatschappij Mijn Huisje. Het geheel werd ontworpen door de Wezembeekse architect Robert Schuiten en omvat 104 eengezinswoningen, gebouwd in twee fasen van 26 en 78 woningen.

De wijk is centraal in de gemeente gelegen, vlak ten noordwesten van de Mechelsesteenweg. Ze beslaat nagenoeg het volledige bouwblok tussen de Heldenlaan, de Kalestraat en de Vosberg. Ook de Cederslaan, een geknikte verbindingsstraat tussen de Heldenlaan en de Vosberg, maakt deel uit van de wijk.

Situering

De wijk kadert binnen de naoorlogse context van de suburbanisatie en de katholieke verdediging van een eigen woning op het platteland, gestimuleerd via de Wet De Taeye. Zo is de volkswijk een representatief voorbeeld van Schuitens pleidooi voor de landelijke woning, ontworpen met een grote aandacht voor de inplanting, de relatie tot de omgeving, de oriëntatie en bezonning. De koppelwoningen zijn ingeplant op ruime percelen, meestal voorzien van omhaagde voor- en achtertuinen. Het groene karakter van de wijk wordt bepaald door de aanwezigheid van zuilvormige Libanonceder, ruwe berk, fijne spar, reuzenlevensboom, Himalayaceder, Koster’s zilverspar en Servische spar. Twee huizenrijen zonder voortuinen geven uit op een pleinvormige uitbouw van de Heldenlaan, voorzien van een centrale, door 31 geknotte lindebomen omzoomde, groenzone. De derde pleinwand wordt begrensd door een doorlopend volume met tuinbergingen van de achterliggende woningen, centraal doorbroken door een schuilhokje voor busreizigers. Dit getuigt van de aandacht in het ontwerp voor een aansluiting van de wijk op het openbaar vervoer.

Architectuur

Ook op architecturaal vlak is de wijk een representatief voorbeeld van een naoorlogse volkswijk, waarbij de woningen zich integreren in de omgeving door hun eenvoud en hun witte, dematerialiserende beschildering, evenals het gebruik van traditionele vormen en materialen. De bebouwing omvat per twee of drie gekoppelde eengezinswoningen met regionalistische inslag, en eenvoudigere rijbebouwing van vijf of zes gekoppelde eengezinswoningen. Bakstenen wit geschilderde gebouwen onder zadel- en schilddaken met mechanische pannen. Rechthoekige, eventueel beluikte, vensteropeningen en getoogde deuropeningen. Voor de tijd erg moderne woningtypes met het nodige comfort.

Gelijkaardige tuinbergingen en garages, opgevat als wit geschilderde volumes onder pannen zadeldaken.

Evaluatie

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium zeer hoge tot uitzonderlijke erfgoedwaarde toegekend (top van de selectie).

Wijk Vosberg vormt een kenmerkende volkswijk en een voorname realisatie binnen het oeuvre van architect Robert Schuiten. Ze vormt een totaalconcept met een sterke contextwaarde, en getuigt van een hoge stedenbouwkundige en voornamelijk architecturale waarde. Bepalende erfgoedelementen zijn de weloverwogen, eenvormig bewaarde groenaanleg van de private tuinen en het publieke plein, evenals de homogene architectuur, gekenmerkt door een bij het landelijke regionalisme aansluitende, wit geschilderde baksteenarchitectuur, verlevendigd door variaties in de volumewerking van de verschillende koppelwoningen.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Wezembeek-Oppem, Sectie B, 1953/28, 1954/16.
 • Onroerend Erfgoed, Archief Inventaris sociale woningbouwpatrimonium (2011-2016), Sitenaam WEZEMBEEK_VOSBERG_2290.
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Dienst Onroerende Transacties, registratiefiches, SHM 2290, Wezembeek-Oppem, Vosbergwijk.
 • CALUWAERTS R. 1992: Wezembeek-Oppem. Van boerendorp tot woongemeente, Nieuwkerken-Waas, 431.
 • VANNIEUWENHUYZE K. 2010: De naoorlogse architect Robert Schuiten en zijn omgang met de ruimte, onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent.
 • Informatie over groenaanleg verkregen van Herman van den Bossche (18 juli 2016).

Auteurs: Thomas, Hans; Verhelst, Julie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vosbergwijk [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/126785 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.