Stadsvest

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Alternatieve naam Stadswandeling
Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Stadsvest

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Lier (geografische inventarisatie: 01-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Beboomde wandelweg, aangelegd rond de stad in het derde kwart van de 19de eeuw, op de voormalige stadsvesten, meer bepaald de resten van de 15de-eeuwse stadsomwalling. Tot midden 19de eeuw bleef de functie van verdedigingsgordel behouden, doch vanaf circa 1850 geleidelijke nivellering en aanplantingen. Achter het begijnhof (ten zuidwesten): samenvloeiing van Grote en Kleine Nete. Nabij het Sionsplein: samenvloeiing van de Grote Nete en de Albertvaart; laatst genoemde gegraven in 1426 als verbinding van de Grote en de Kleine Nete, ten oosten van de stad. Hier bevond zich het Klein Spui, over de oorspronkelijke arm van de Grote Nete. Deze werd gedempt en omgeleid via de huidige bedding. Bij het begin van de Albertvaart: Groot Spui over de Kleine Nete, uit begin 16de eeuw. Nabij Groot Spui verdedigingsbunker, deel uitmakend van de anti-tankhindernis aangelegd in 1939-1940 (zie inleiding). Constructie van gewapend beton met deels bewaarde camouflage namelijk beschildering met imitatiebaksteen en deur. Nabij de Frederik Peltzerstraat: beeld van A. Bergmann en nabij de Antwerpsestraat beeld van J. Baptist David. Ter hoogte van de Mechelsestraat: Kapel van de Heilige Rita.

  • SIMON STEVINSTICHTING, dossier anti-tankhindernis.
  • CEULEMANS L., Wandeling door Lier, Lier, 1980, p. 68-75.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1990

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lier

Lier (Lier)

omvat Borstbeeld Tony Anton Bergmann

Stadsvest zonder nummer, Lier (Antwerpen)

omvat Kapel van de Heilige Rita

Stadsvest zonder nummer, Lier (Antwerpen)

omvat Sashuis Groot Spui

Stadsvest zonder nummer, Lier (Antwerpen)

omvat Standbeeld Jan Baptist David

Stadsvest zonder nummer, Lier (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.