Jan Martin Van Lierdelaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Dilbeek
Deelgemeente Itterbeek
Straat Jan Martin Van Lierdelaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Dilbeek (geografische herinventarisatie: 22-03-2010 - 01-07-2013).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze hellende kasseiweg werd aangelegd in de jaren 1940 en werd in 1946 geregistreerd op het kadaster. De straat loopt in noordwestelijke richting van de Kerkstraat tot de Zakstraat. Langs de oostzijde liggen de bijgebouwen van kasteel Steenpoel (nummers 24, 28, 28bis en 30). Aan de westzijde kwam een nieuwe verkaveling met kleine villa’s uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling V (Itterbeek), 1946/9 (aanleg Jan Martin Van Lierdelaan).

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2012

Relaties

maakt deel uit van Itterbeek

Itterbeek (Dilbeek)

omvat Bijgebouwen kasteel Steenpoel

Jan Martin Van Lierdelaan zonder nummer, 24, 28, 28B, 30, Ninoofsesteenweg zonder nummer, Dreeflaan 3,...

omvat Kasteeldomein Steenpoel

Dreeflaan 3, Jan Martin Van Lierdelaan 24, 28, 28B, 30, Jan Martin Van Lierdelaan zonder nummer, Kerkstraat_02...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.