Hortensiastraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Hortensiastraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze korte straat is gelegen tussen de Hazelarenstraat en de Sparrenstraat. Samen met de Hazelarenstraat, de Jasmijnstraat en de vernieuwde Kruishofstraat, werd de Hortensiastraat omstreeks 1925 aangelegd. Deze straten ten Westen van het Wilrijkseplein kwamen tot stand tijdens de tweede aanlegfase van de Jan Van Rijswijcklaan, het gedeelte extra muros tussen de Brialmontomwalling en de Jan De Voslei. De aanleg kaderde in het urbanisatieplan voor de nieuwe zuidelijke stadswijk buiten de vesten, een ontwerp van stadsingenieur Richard Lemeunier uit 1912. De uitvoering van dit plan kwam pas na de Eerste Wereldoorlog in een stroomversnelling, naar aanleiding van de geplande Wereldtentoonstelling van 1930. Na de naamgeving in 1925, werd het eerste perceel verkocht in 1926.

Vóór 1931 werden slechts drie percelen bebouwd, waarna alle activiteit stilviel vanwege de crisis volgend op de beurscrash. Het gros van de bebouwing, doorsnee bel-etagewoningen en kleine appartementsgebouwen, kwam in de loop van de jaren 1950 tot stand. De eigen meergezinswoning van architect Renaud De Braekeleer op nummer 12 uit 1956, met een kleurrijke gevelopstand in contrasterende materialen, is representatief voor het naoorlogse modernisme uit de Expo-jaren. De percelen aan beide straatzijden beschikken over een voortuintje.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 18#35516 (nummer 12).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2012

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-decostijl

Hortensiastraat 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistisch burgerhuis

Hortensiastraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Modernistische tweewoonst

Hazelarenstraat 16, Hortensiastraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.