Kouterstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Dilbeek
Deelgemeente Schepdaal
Straat Kouterstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Dilbeek (geografische herinventarisatie: 22-03-2010 - 01-07-2013).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Landelijke straat lopend vanop de Galgstraat op de grens met Sint-Martens-Lennik in noordoostelijke richting tot op Hemdeken in het gehucht Zierbeek. Het tracé van de baan kwam al voor op de Ferrariskaart (circa 1770-1778).

In de straat zijn er nog verschillende resten van de oorspronkelijke agrarische bebouwing aanwezig: nummer 5 is een sterk gerenoveerde U-vormige hoeve, het woonhuis is gedateerd door middel van jaarankers "1894" en geregistreerd op het kadaster in 1895. Nummer 76 is een oorspronkelijke langsschuur bij een nieuw woonhuis, gedateerd "1859" door middel van verheven metselwerk in de puntgevel en geregistreerd op het kadaster in 1865. De schuur heeft een voor de streek typische rechthoekige poort onder houten latei ingeschreven in een verdiept segmentboogvormig veld. Op het perceel van Kouterstraat nummer 80 ten noorden van de spoorlijn was tot begin 21ste eeuw nog een gebouw (deels) in leembouw aanwezig.

Ter hoogte van Kouterstraat nummer 16 stond de nu verdwenen Koutermolen. In 1906 werd deze vernield door een bliksem en vervangen door een stoommaalderij. Het voormalige molenhuis en de maalderij werden verbouwd tot woonhuizen. In de buurt van de voormalige molen ligt een Onze-Lieve-Vrouwkapel (tegenover nummer 12), met notenboom achter de kapel. De kapel wordt niet weergegeven op de historische of hedendaagse topografische kaarten en is dus waarschijnlijk van recente oorsprong. Bakstenen niskapel op een rechthoekige plattegrond onder pannen zadeldakje en steekboogvormige getraliede nis.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Dilbeek, Afdeling VI (Schepdaal), 1865/43 (nummer 76) en 1895/8 (nummer 5).
  • VERMEULEN S. (red.) 2010: Verdwenen Dilbeekse molens, Monumentenmap uitgegeven door het gemeentebestuur van Dilbeek naar aanleiding van Open Monumentendag op zondag 12 september 2010, Dilbeek.

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2012

Relaties

maakt deel uit van Schepdaal

Schepdaal (Dilbeek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.