Alfons Jeurissenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Ekeren
Straat Alfons Jeurissenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Ekeren (Antwerpen) (geografische herinventarisatie: 01-04-2011 - 01-11-2012).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat deel uitmakend van Ekeren-centrum en lopende van het Kristus Koningplein naar de Veltwycklaan. Dit was reeds eind 19de eeuw een gekasseide straat genaamd 'Brilstraat'. In 1936 vernoemd naar de heimatschrijver Alfons Jeurissen (1874-1925), die tijdens de laatste jaren van zijn leven in Ekeren verbleef.

Straat met burgerwoningen. Enkel bebouwd langs de noordzijde. Een belangrijk gebouw in de straat is de Kleuterschool Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, op nummers 11-13. De school werd gebouwd rond 1878 naar ontwerp van architect E. Gife. Dwarse voorbouw bestaande uit twee bouwlagen waarvan verdieping opgericht in 1929 naar ontwerp van architect Sel. Gedenksteen in gevel. Achterbouw uit 1936 is voormalige Nijverheidsschool. Het is een baksteenbouw in twee bouwlagen onder plat dak. De scholen werden verkocht aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesinstituut in 2001 en volledig gerenoveerd, waarbij voormalige onderwijzerswoning aan straatzijde werd afgebroken. Oorspronkelijke trappenhuizen bestaande uit hardstenen treden, ijzerwerk en houten leuningen bleven de in voor- en achterbouw bewaard.

Op nummers 37-39 is een quasi symmetrisch samenstel van twee woningen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw bewaard. Telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Bakstenen gevel op hardstenen plint, verhoogd ter hoogte van de erkertravee.

  • Architectuurarchief Provincie Antwerpen, Schoolgebouwen, 02865 Jeurissenstraat.
  • Kadaster Antwerpen, Mutatieschetsen Antwerpen, Afdeling 35, 1880/9 en 1929/90.
  • KEUKELINCK R. 2004: Langs Ekerse straten en pleinen. Toeristische informatie.

Bron: -

Auteurs: Cappuyns, Toon

Datum tekst: 2012

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ekeren-Centrum

Ekeren (Antwerpen)

omvat Notariswoning

Alfons Jeurissenstraat 41, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.