Doornelei

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Doornelei

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Korte, rechte straat tussen de Karel Oomsstraat en de Generaal Lemanstraat. Oorspronkelijk bevond zich hier een smal en onbebouwd steegje, het Doorneleitje of in de volksmond Duvelstraatje, gelegen tussen de hovingen van twee landhuizen in de Generaal Lemanstraat, in het verlengde van de Korte Lozanastraat. Het huidige tracé kwam tot stand in 1926, bij het doortrekken van de Jan Van Rijswijcklaan tot het Koning Albertpark, waarbij ook de Karel Oomsstraat en de Korte Lozanastraat werden verbreed. In 1935 slorpte de verbreding van het tweede straatgedeelte van de Karel Oomsstraat, in extremis nog het hoekperceel van de pare zijde op. Pas omstreeks 1990 verdween het 19de-eeuwse landhuis op de hoek met de Generaal Lemanstraat, het zogenaamde hof van Kempeneers, waarvan de tuinen twee derden van de onpare zijde innamen, voor de bouw van een kantoorcomplex.

De bebouwing die tussen 1927 en 1937 tot stand kwam, is integraal bewaard en bestaat uit burgerhuizen, meergezinswoningen en enkele middelhoge appartementsgebouwen. In de gevelarchitectuur overheerst de art-decostijl, met een enkel pand in beaux-artsstijl of modernisme. Tot de interessantste gebouwen behoren de eigen woning van de architect Léon Heutz, een meergezinswoning door de architect Ferdinand Van Mierlo, de woning Van der Straeten-Liger door het architectebureau Hertogs en De Ridder, en de woning Arnouts door de architect Léon Stynen. Vermeldenswaardig zijn de meergezinswoning John Van Gansen op nummer 20, in 1928 gebouwd door de aannemer Louis Vrancken, en het winkelhuis F. Taeymans op nummer 28, een ontwerp door de architect Gaston Bascourt uit 1927.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1928#29771 (nummer 20) en 1927#28223 (nummer 28).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2012

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Doornelei 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw Straehl

Doornelei 8, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Architectenwoning Léon Heutz

Doornelei 24, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in art-decostijl

Doornelei 14, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Doornelei 1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Doornelei 16, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Doornelei 22, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Doornelei 26, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-decostijl

Doornelei 3, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-decostijl

Doornelei 5, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-decostijl

Doornelei 7, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-decostijl

Doornelei 12, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Résidence Estoril

Doornelei 2, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woning Arnouts

Doornelei 18, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.