Herentalsebaan (Deurne)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Deurne
Straat Herentalsebaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rijksweg die het zuidelijke deel van de gemeente van de grens met Borgerhout tot de grens met Borsbeek/Wommelgem doorkruist. Deel van de oude heirbaan Antwerpen-Herentals, in 1910 overgenomen door de staat; eerste verhardingswerken in 1812 (tot Waterbaan) en 1851 (volledig).

Tot aan de splitsing met de Boterlaarbaan, verbrede geasfalteerde baan met middenberm; heterogene lintbebouwing met burgerhuizen en flatgebouwen, drie tot vijf bouwlagen, vanaf het eerste kwart van de 20ste eeuw: nummer 37 gedateerd 1911, nummer 24, 1913 en nummer 54, 1912. Nummer 27 uit dezelfde periode met opengewerkte poorttravee met loggia op beide bovenverdiepingen, de flankerende identieke burgerhuizen met weelderig neo-Lodewijk XVI-decor.

Vanaf de splitsing met de Boterlaarbaan, smalle gekasseide winkelstraat met heterogene, sterk verhakkelde bebouwing, grotendeels opklimmend tot het vierde kwart van de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw: nummer 278 is het enig overgebleven 19de-eeuwse arbeidershuis van één bouwlaag; nummer 276, winkelhuis op de hoek met de Waterbaan: restant uit het derde kwart van de 19de eeuw op het vroegere gehucht "De Drie Koningen" met originele bovenverdiepingen in Second-Empire; nummer 370, 1932 naar ontwerp van Walter Van den Broeck, met verminkte begane grond.

Ter hoogte van nummer 482, zogenaamde "Sint-Annaschool" met kapel en voormalig klooster, opklimmend tot 1892-93: in tegenstelling tot de gelijktijdig gebouwde jongensschool aan de Sint-Rochusstraat werd de meisjesschool direct uit steen opgetrokken: ze ontsnapte net aan de krijgserfdienstbaarheden.

Nummer 576 (nabij de grens met Borsbeek): zogenaamd "Onze-Lieve-Vrouwekerkhof der gemeente Borgerhout" (zie opschrift), modo begraafplaats Silsburg van 1885 met rechthoekig bakstenen poortgebouw in neo-Vlaamserenaissance_stijl; verhoogde rondbogige doorgang in rustica-omlijsting onder tentdak met ruiter; zijvleugels met gekoppelde, getraliede rondboogvensters in gelijkaardige omlijstingen met zijpuntgevels met aandak.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1992

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Deurne

Deurne (Antwerpen)

omvat Eclectisch burgerhuis

Herentalsebaan 13, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eclectische meergezinswoning

Herentalsebaan 54, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing in baksteenpolychromie

Herentalsebaan 394-402, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Grafmonument Catharina Braem-Van den Oever

Herentalsebaan 576, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Grafmonument Jozef Wauters

Herentalsebaan 576, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Herberg Mestputteke

Herentalsebaan 163, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Onze-Lieve-Vrouwbegraafplaats

Herentalsebaan 576, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Oorlogsmonument en ereperk begraafplaats Silsburg

Herentalsebaan 576, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Poortgebouw werkhuizen Demeyere met flankerende burgerhuizen

Herentalsebaan 25-29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Villa Gabrielle

Herentalsebaan 399, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Woonhuizen vuurwerkfabriek Eug. Hendrickx

Herentalsebaan 502-504, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.