Kloosterstraat (Dilbeek)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Dilbeek
Deelgemeente Dilbeek
Straat Kloosterstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Dilbeek (geografische herinventarisatie: 22-03-2010 - 01-07-2013).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat lopend in het verlengde van de H. Moermanslaan in noordelijke richting aansluitend op de Kloosterstraat in Groot-Bijgaarden. Ten westen van de straat bevindt zich het natuurdomein de Wolfsputten. Ten noordoosten van de Kloosterstraat, tussen de Mollekensstraat en de Putweidestraat ligt het restant van het vroegere domein van het Kasteel van Elegem. Dit eclectisch kasteel werd begin 20ste eeuw opgericht door Robert de Viron samen met een landschappelijk park dat zich bevond op de locatie van een oude steengroeve. Het landhuis werd in 1967 gesloopt en vervangen door de huidige bungalow. Het park is aanzienlijk verkleind, maar er bleven nog een aantal oude monumentale bomen bewaard. Voorts voornamelijk een verspreide residentiële bebouwing uit het tweede en derde kwart van de 20ste eeuw en nieuwere villa's. Burgerhuizen nummers 8 en 18 zijn voorbeelden van de vroegere bebouwing uit het interbellum. Nummer 8 met bouwaanvraag uit 1934 en nummer 18 werd kadastraal geregistreerd in 1935.

  • Gemeentearchief Dilbeek, bouwdossiers, doos 1341, Kloosterstraat nummer 8.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Dilbeek, afdeling I (Dilbeek), 1935/39 (nummer 18).
  • DENEEF R. & WIJNANT J. 2005: Dilbeek (Dilbeek), Kasteel van Elegem, in: DENEEF R., WIJNANT J., ROMBOUTS N., IMBERT D., GOOSSENS B., PAESMANS G., DE MAEGD C., VAN LIEDEKERKE M., COPRIAU P., CLAEYS T., EVERAERT E. & PAESSENS W. 2005: Historische tuinen en parken in Vlaanderen. Pajottenland - zuidwesten van Vlaams Brabant, M&L Cahier, 11, Brussel, 42-43.

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2012

Relaties

maakt deel uit van Dilbeek

Dilbeek (Dilbeek)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve en Onze-Lieve-Vrouwekapelletje

Kloosterstraat 152, Dilbeek (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoevetje

Kloosterstraat 165, Dilbeek (Vlaams-Brabant)

omvat Park van het Kasteel van Elegem

Kloosterstraat 21 (Dilbeek)

omvat Villa

Kloosterstraat 13, Dilbeek (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.