Kattebroekstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Dilbeek
Deelgemeente Dilbeek
Straat Kattebroekstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Dilbeek (geografische herinventarisatie: 22-03-2010 - 01-07-2013).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat lopend met een bochtig, onregelmatig tracé vanaf het noorden van het dorpscentrum (Astridlaan), over de ring rond Brussel tot aan de Maalbeekstraat op de grens met Sint-Agatha-Berchem. In oorsprong volgde de Kattebroekstraat het tracé van de Berghaagstraat, maar waarschijnlijk werd het tracé verlegd met de aanleg van de ring rond Brussel.

Aan de Kattebroekstraat is ook de Thaborberg gelegen of voor het begin van de 20ste eeuw "De Bergen" geheten. Op het hoogste punt van deze berg waar ooit steengroeven waren, was het voormalige sanatorium "Thaborberg" gelegen. Dit sanatorium was gevestigd in een rond 1903 gebouwde villa door Frantz de Viron (bewaarde bouwaanvraag uit 1903). Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de villa gebruikt door de pastoor van Sint-Jans-Molenbeek, Arthur Vetsuypens, voor "vakantiekolonies". Na de oorlog werd het "L’Oeuvre du Mont Thabor" opgericht, deze kocht de villa in 1925 aan. Het sanatorium sloot de deuren in 1951 en de villa werd gesloopt in 1996. Heden staat op het domein een verpleegtehuis "Michielsheem" voor personen met een mentale beperking uit 1983. De rest van het beboste domein wordt heden beheerd als natuurdomein.

  • Gemeentearchief Dilbeek, bouwdossiers, doos 1317, Kattebroekstraat, bouwaanvraag 1903.
  • DENEEF R., WIJNANT J. & PAESSENS W. 2005: Dilbeek (Dilbeek): Michielsheem - Thaborberg, in: DENEEF R., WIJNANT J., ROMBOUTS N., IMBERT D., GOOSSENS B., PAESMANS G., DE MAEGD C., VAN LIEDEKERKE M., COPRIAU P., CLAEYS T., EVERAERT E. & PAESSENS W. 2005: Historische tuinen en parken in Vlaanderen. Pajottenland - zuidwesten van Vlaams Brabant, M&L Cahier, 11, Brussel, 51-53.

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2012

Relaties

maakt deel uit van Dilbeek

Dilbeek (Dilbeek)

omvat Boerenwoning

Kattebroekstraat 144, Dilbeek (Vlaams-Brabant)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoeve

Kattebroekstraat 165, Dilbeek (Vlaams-Brabant)

omvat Hoeve met losse bestanddelen

Kattebroekstraat 108, Dilbeek (Vlaams-Brabant)

omvat Langgestrekte hoeve

Kattebroekstraat 111, Dilbeek (Vlaams-Brabant)

omvat Park van het sanatorium Thaborberg

Kattebroekstraat 199 (Dilbeek)

omvat Parkbos van het landhuis Les Ormes

Kattebroekstraat 306 (Dilbeek)

omvat Woonstalhuis

Kattebroekstraat 280, Dilbeek (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.