Mertens en Torfsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Mertens en Torfsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat leidend van de Britselei naar de De Moystraat, aangelegd omstreeks 1870 en bebouwd in de jaren 1870-1880. De straatnaam verwijst naar de geschiedschrijvers Frans Hendrik Mertens (1796-1867) en Karel Lodewijk Torfs (1808-1868), auteurs van het achtdelige Geschiedenis van Antwerpen, uitgegeven tussen 1845 en 1853. Aanvankelijk droeg het westelijke straatgedeelte tussen Britselei en Justitiestraat de naam Mertensstraat, en het oostelijk straatgedeelte tussen Justitiestraat en De Moystraat de naam Torfsstraat.

Van de oorspronkelijke bebouwing rest nog een vijftiental neoclassicistische burgerhuizen, waarvan slechts een beperkt aantal in gave toestand. De hoekpercelen met de Justitiestraat werden in de naoorlogse decennia vervangen door appartementsgebouwen, terwijl het complex van de Antwerpse Waterwerken aan de Mechelsesteenweg bijna de helft van de oostzijde beslaat.

Tot de best bewaarde panden van de oorspronkelijke bebouwing in neoclassicistische stijl, behoren het nummer 6, het geheel gevormd door een burger- en winkelhuis op nummers 8-10 voor eigen rekening gebouwd door architect Victor Flémal, het nummer 21, en de oorspronkelijk gekoppelde burgerhuizen De Ridder uit 1878 op nummer 32. Het burgerhuis juffrouw Van Berchem door architect Constant Lixon uit 1905, onderscheidt zich door een decoratief baksteenparement.

Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1876#904 (nummers 8-10), 1878#445 (nummer 32) en 1905#451.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2013

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Mertens en Torfsstraat 1, Britselei 35/1, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Huis Leclair

Britselei 37, Mertens en Torfsstraat 2-4, Antwerpen (Antwerpen)

omvat L'Acide Carbonique Pur

Mertens en Torfsstraat 36, Antwerpen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.