Stationswijk

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Beernem
Deelgemeente Beernem
Straat Berkenstraat, Lindenstraat, Cipressenstraat, Olmenstraat, Elzenstraat, Populierenstraat, Hazenpad
Locatie Berkenstraat, Cipressenstraat, Elzenstraat, Hazenpad, Lindenstraat, Olmenstraat, Populierenstraat (Beernem)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Beernem (geografische inventarisatie: 04-01-2006 - 31-12-2006).
  • Omzetten van geografische fiches (01-10-2018 - 31-12-2018).
  • Thematische inventarisatie sociale woningbouw (thematische inventarisatie: 01-10-2011 - 31-08-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stationswijk

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2013.

Beschrijving

Reeds begin jaren vijftig maakte men concrete plannen op voor de aanleg van de Stationswijk, onder andere als atelierwerk voor het tweede jaar Stedenbouw aan het Hoger Instituut Sint-Lucas te Gent. Het zuidwestelijke deel van deze wijk (de Berkenstraat en de straten ten zuidwesten ervan) werd tussen 1970 en 1982 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Interbrugse Maatschappij voor de Huisvesting. Zij voorzag 134 woningen met aanlegplan en architectuur naar ontwerp van architect Albert Mas uit Oudenaarde.

Typische sociale verkaveling uit de jaren zeventig, bestaand uit gezinswoningen en een centrale groenzone met 18 gekoppelde bungalows voor bejaarde koppels. De gezinswoningen zijn reeds sterk individueel verbouwd. De bungalows zijn deels gesloopt en deels ingrijpend verbouwd door de huisvestingsmaatschappij. Gekoppelde woningen met een typische vormgeving en kleurgebruik voor de deur en de borstwering van de muuropeningen.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van de zware aantasting van de erfgoedwaarde.

  • Gemeentearchief Beernem, Bouwvergunningen, nummer 874.1.
  • EGGERMONT E., Een stedebouwkundige proefaanleg te Beernem, stationswijk, Schets, 1953-1954, 5, 133-141.
  • GILTÉ S. met medewerking van BAERT S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, onuitgegeven werkdocumenten.

Bron: -

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vandeweghe, Evert

Datum tekst: 2016

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Beernem

Beernem (Beernem)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Berkenstraat

Berkenstraat (Beernem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.