erfgoedobject

Stationswijk

bouwkundig geheel
ID
127084
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/127084

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stationswijk
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Reeds begin jaren vijftig maakte men concrete plannen op voor de aanleg van de Stationswijk, onder andere als atelierwerk voor het tweede jaar Stedenbouw aan het Hoger Instituut Sint-Lucas te Gent. Het zuidwestelijke deel van deze wijk (de Berkenstraat en de straten ten zuidwesten ervan) werd tussen 1970 en 1982 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Interbrugse Maatschappij voor de Huisvesting. Zij voorzag 134 woningen met aanlegplan en architectuur naar ontwerp van architect Albert Mas uit Oudenaarde.

Typische sociale verkaveling uit de jaren zeventig, bestaand uit gezinswoningen en een centrale groenzone met 18 gekoppelde bungalows voor bejaarde koppels. De gezinswoningen zijn reeds sterk individueel verbouwd. De bungalows zijn deels gesloopt en deels ingrijpend verbouwd door de huisvestingsmaatschappij. Gekoppelde woningen met een typische vormgeving en kleurgebruik voor de deur en de borstwering van de muuropeningen.

Deze wijk werd binnen de thematische inventarisatie van het sociale woningbouwpatrimonium niet geselecteerd als bouwkundig erfgoed omwille van de zware aantasting van de erfgoedwaarde.

  • Gemeentearchief Beernem, Bouwvergunningen, nummer 874.1.
  • EGGERMONT E., Een stedebouwkundige proefaanleg te Beernem, stationswijk, Schets, 1953-1954, 5, 133-141.
  • GILTÉ S. met medewerking van BAERT S. 2007: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Deelgemeenten Beernem, Oedelem en Sint-Joris, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL31, onuitgegeven werkdocumenten.

Bron     : -
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vandeweghe, Evert
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stationswijk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/127084 (Geraadpleegd op )