Steenbakkerij Novobric of Gebroeders Lauwers

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boom
Deelgemeente Boom
Straat Noeveren
Locatie Noeveren zonder nummer, Boom (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Boom (actualisaties: 22-06-2007 - 04-07-2007).
  • Actualisatie inventaris bouwkundig erfgoed (actualisaties: 05-02-2019 - 2020).
  • Adrescontrole Boom (adrescontroles: 03-09-2007 - 03-09-2007).
  • Inventarisatie Boom (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Steenbakkerij Novobric of Gebroeders Lauwers

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Steenbakkerij Novobric of Gebroeders Lauwers

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Steenbakkerij Novobric: houtbouw bij ringoven
gelegen te Noeveren zonder nummer (Boom)

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

omvat de bescherming als monument Steenbakkerij Novobric: ringoven, schoorsteen en paapovens
gelegen te Noeveren zonder nummer (Boom)

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Noeveren

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Wijk Noeveren

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

Beschrijving

Voormalige kantoren Novobric. Dubbelhuis aansluitend bij vorige reeks; bepleisterde oostgevel met oculi.

Voormalige steenbakkerij Novobric, begin 1981 overgenomen door de "Gebroeders Lauwers", met bedrijfsgebouwen ten zuiden en ten noorden van de Noeverseweg.

Ten zuiden, van oost naar west: voormalige schrijnwerkerij met onderbouw van versteend vakwerk en uitstekende moerbalken, laatstgenoemde als steun voor houten bovenbouw en overkragend pannen zadeldak met windborden; onmiddellijk hiernaast ringoven van 1925 met aanleunende luifels en bijhorende schouw ten noorden van de Noeverseweg; verderop paapovenruïnes en sterk verbouwde klampovens onder zadeldak (golfplaten); de aanpalende droogloodsen zijn bijna alle gesloopt; nabij de Rupel batterij klampovens van 1901 onder afgetakeld schilddak met hoge luifel aan de oostzijde; alleen de klampovens zijn nog in werking (1983). Tot voor kort werd in de steenbakkerij Lauwers nog handgevormde steen gemaakt.

Ten noorden: mechanische voorbereidings-, vorm- en drooginstallatie van 1961, aansluitend bij de omgebouwde nog werkende paapoven, gestookt met mazout; ten westen van deze oven, plein met "rottende" kleivoorraad; tussen oven, plein en Nielsestraat haaks op elkaar gestelde droogloodsen en werkplaatsen; tussen de nummers 277 en 281 van de Nielsestraat tunnel naar uitgebreide batterij droogloodsen ten N.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Vergunningsplichtige Inrichtingen, Boom, 1895-1901, dossier 89.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Vergunningsplichtige Inrichtingen, Boom, 1925-1930, dossier 1 (1925).
  • Plechtige inhuldiging der nieuwe inrichtingen NOVOBRIC te Boom, in Volksweekblad, X, nr. 13, 1 april 1961, p. 4.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Wijk Noeveren

Blauwe Pan, Nielsestraat, Noeveren (Boom)

is gerelateerd aan Meesterwoning

Noeveren 73, Boom (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.