Hector Henneaulaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zaventem
Deelgemeente Zaventem
Straat Hector Henneaulaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zaventem (geografische herinventarisatie: 15-04-2013 - 30-06-2014).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Hector Henneaulaan, oorspronkelijk de Kleinbeekstraat, volgt grotendeels het tracé van de Kleinebeek (zie gemeente-inleiding) die overwelfd werd in de jaren 1930, bij de aanleg van de nieuwe laan. Voortgaande op de Atlas der Buurtwegen werd de Hector Henneaulaan in 1928 naar aanleiding van het project 'Avenue à créer dans le thalweg du Kleinebeek' verlengd vanaf de Kleine Daalstraat over de Woluwe tot weg nummer 13, de toenmalige 'Boozestraat', ongeveer ter plaatse van de Brusselse Ring; in 1935 werden in het eerste deel wijzigingen aangebracht aan de rooilijn, vermoedelijk tegelijkertijd met de overwelving van de Kleinebeek. Van de Slijpmolen, gelegen op de Kleinebeek en een van de eertijds talrijke watermolens van Zaventem, rest momenteel geen enkel spoor.

Vandaag vertrekt de straat in westelijke richting aan de Imbroekstraat, loopt vervolgens langs de noordzijde van het Centrumpark, vervoegt de N262, vormt verderop de noordelijke begrenzing van een grosso modo driehoekig plein waar sedert 1976 het oorlogsmonument staat opgesteld en loopt nadien verder in westelijke richting over de Brusselse Ring richting Diegem. De benaming werd ontleend aan Hector Henneau (1862-1940) die algemeen beschouwd wordt als de grondlegger van het moderne Zaventem, onder zijn impuls kwam er een gemeentelijke elektriciteitscentrale, een watertoren en een rioolstelsel. Hij was liberaal burgemeester van Zaventem in de periode 1912-1939; tijdens zijn ambtstermijn werd Zaventem vooral op sociaal en industrieel vlak verder uitgebouwd; zo werden na de Eerste Wereldoorlog de eerste sociale woonwijken opgericht. Stedenbouwkundig liet hij een ringbaan rond Zaventem voorzien en rooilijnen voor nagenoeg alle straten. Daarnaast was hij ingenieur van de Tannerie et Maroquinerie Belges (zie gemeente-inleiding). De vandaag als Centrumpark gekende groene long ontstond uit de samenvoeging van twee historische domeinen: het domein van kasteel Ter Meeren voor het westelijk deel en dat van het hof van Ophem voor het oostelijk deel. Na aankoop van beide domeinen door de gemeente op het einde van de jaren 1930, werd het geheel ingericht als gemeentepark; in het begin van het tweede millennium werd alles heraangelegd, de feestelijke opening gebeurde op 3 mei 2003. Wat betreft de bebouwing is de Hector Henneaulaan zeer heterogeen.

  • DEBRUYN J. s.d.: Verklaring straatnamen Zaventem, onuitgegeven nota’s.
  • LAUWERS J. 1979: Zaventem: zijn watermolens, zijn Sint-Martinus, zijn luchthaven, Tielt, 471.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van Zaventem

Zaventem (Zaventem)

omvat 18de-eeuws pand

Hector Henneaulaan 136, Zaventem (Vlaams-Brabant)

omvat Centrumpark

Hector Henneaulaan, Kouterweg, Maria Dallaan, Parklaan (Zaventem)

omvat Huis vanden Bossche

Hector Henneaulaan 160-162, Zaventem (Vlaams-Brabant)

omvat Kopie van de oorspronkelijke schandpaal

Parklaan zonder nummer, Zaventem (Vlaams-Brabant)

omvat Levensdroom, beeld van Rik Poot

Hector Henneaulaan 1, Zaventem (Vlaams-Brabant)

omvat Oorlogsmonument

Hector Henneaulaan zonder nummer, Zaventem (Vlaams-Brabant)

omvat Stockmansmolen

Hector Henneaulaan 164, Zaventem (Vlaams-Brabant)

omvat Traditionele kern

Hector Henneaulaan 128, Zaventem (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.