Kerkplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Zaventem
Deelgemeente Zaventem
Straat Kerkplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Zaventem (geografische herinventarisatie: 15-04-2013 - 30-06-2014).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het Kerkplein is gelegen in het historische centrum van Zaventem en ontleent zijn huidige benaming aan de inplanting van de parochiekerk Sint-Martinus op het zuidelijke deel van het plein, dat in het eerste kwart van de 20ste eeuw nog volledig bebouwd was; in 1907 werd het kerkhof rondom de Sint-Martinuskerk opgeheven; de ontruiming volgde in 1921 en in de tweede helft van de jaren 1920 werden grote werken uitgevoerd om het Kerkplein, op de kerk na, volledig vrij te maken van bebouwing; een hele reeks historische panden werd toen samen met de pastorie van 1838 gesloopt; de oude pastorie was gelegen tegenover het huidige rust- en verzorgingstehuis Sint-Antonius. Sedert 1974 is het plein ingericht als parkeerruimte.

De bebouwing is vrij heterogeen; de westelijke pleinwand is voor het grootste deel ingenomen door een nieuwbouwproject met appartementen uit de jaren 1990; bovendien zijn er enkele doorsnee-woningen waarbij de nummers 26 en 27 nog getuigen zijn van eenvoudige rijwoningen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, ingetekend op het kadaster in 1913, terwijl het nummer 29 dat kadastraal werd geregistreerd in 1902, een iets rijkere neoclassicistische uitstraling heeft; het schrijnwerk werd overal vernieuwd met uitzondering van de deur van nummer 29. De noordelijke pleinwand wordt ingenomen door de gebouwen van het Rust- en verzorgingstehuis Sint-Antonius in de Hoogstraat, terwijl in de oostelijke pleinwand nog enkele voorbeelden van karakteristieke, doch eenvoudige burgerhuizen uit het interbellum bewaard bleven als de nummers 19, 20-21 en 22; de nummers 20-21 en 22 werden kadastraal geregistreerd in 1932. De zuidelijke pleinwand bevat een aantal burgerhuizen uit de jaren 1930 die door hun neotraditionele vormgeving refereren aan de verdwenen historische bebouwing.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Zaventem, afdeling I (Zaventem), 1902/3 (nummer 29); 1913/14 (nummers 26-27); 1932/27 (nummers 20-21, 22).
  • LAUWERS J. 1979: Zaventem: zijn watermolens, zijn Sint-Martinus, zijn luchthaven, Tielt, 91, 285-286.
  • MAES F. 1951: Oude woningen te Zaventem, Eigen Schoon en de Brabander 34.3-4, 73-86; 34.5-6, 149-164.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van Zaventem

Zaventem (Zaventem)

omvat Burgerhuis

Kerkplein 4, Zaventem (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuizen

Kerkplein 5, 6, Zaventem (Vlaams-Brabant)

omvat Hotel de Boisschot

Kerkplein 1, Zaventem (Vlaams-Brabant)

omvat Neotraditioneel burgerhuis

Kerkplein 11, Zaventem (Vlaams-Brabant)

omvat Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer, Zaventem (Vlaams-Brabant)

omvat Pastorie en onderpastorie Sint-Martinusparochie

Kerkplein 16, 17, Zaventem (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoningen

Kerkplein 12, 13, Parklaan 24, Zaventem (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.