Arbeiderswoningen Noeverseplein en Noeversestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boom
Deelgemeente Boom
Straat Noeveren
Locatie Noeveren 99-103, 100-134, 107, 113-143, 138-144, 149-157, 152-184, 161-185, Boom (Antwerpen)
Status Deels Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Boom (actualisaties: 22-06-2007 - 04-07-2007).
  • Adrescontrole Boom (adrescontroles: 03-09-2007 - 03-09-2007).
  • Inventarisatie Boom (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Arbeiderswoningen Noeverseplein en Noeversestraat

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Noeveren

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Wijk Noeveren

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dicht bebouwde woonbuurt rond zogenaamd Noeverseplein en zogenaamd Noeversestraat, opklimmend naar de Nielsestraat. Aaneengesloten bebouwing van diverse 19de- en 20ste-eeuwse arbeidershuizen met veel vernieuwingen, voornamelijk aan oostzijde.

De nummers 101 tot 111, 104 tot 108 en 177 tot 180: door de overhoekse schikking van de huizen aan de noordzijde van de straat en de trechtervormige verbredingen ten oosten en ten westen ontstaat het zogenaamde "Noeverseplein".

De nummers 111 tot 166 en 167 tot 185, zogenaamd Noeverseweg gekenmerkt door een sterk niveauverschil tussen de hooggelegen openbare weg met aansluitende bebouwing en het laaggelegen industrieterrein.

Tussen de nummers 123 en 141, doorgang naar achterliggende steeg bestaande uit een reeks woningen (nok parallel aan de straat) en een reeks bijgebouwen (nok parallel aan de straat), laatstgenoemde rakelings langs gapende kleiput Lauwers gebouwd.

De nummers 149 tot 166: eenzijdige lintbebouwing in het oosten; nabij nummer 149, tunnel; tussen de nummers 156 en 157 doorgang naar een viertal achterhuizen, tussen de nummers 164 en 165, gangetje naar een achterhuis. De nummers 167 tot 172 en 173 tot 179: homogene gevelwand, respectievelijk van 1935 en 1845-49 (volgens gegevens van het kadaster): bakstenen lijstgevels van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in spiegelbeeldschema; de jongere reeks met brede rechthoekige muuropeningen met bakstenen lateien, de oudere reeks met getoogde, oorspronkelijk beluikte muuropeningen van de begane grond, kordonvormende bakstenen lekdrempels van de halve verdieping en rechte muizentandfries.

Ter hoogte van nummer 179: getoogde doorgang naar achterliggende steenbakkerij Frateur. De nummers 180-181: verbouwde meesterwoning van 1849 (volgens kadaster).

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Vergunningsplichtige Inrichtingen, Boom, 1895-1901, dossier 84; 1902-1911, dossier 94.

Bron: Plompteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Wijk Noeveren

Blauwe Pan, Nielsestraat, Noeveren (Boom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.