Arbeiderswoningen Site Frateur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boom
Deelgemeente Boom
Straat Noeveren
Locatie Noeveren 187-191, 188-192, Boom (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Boom (actualisaties: 22-06-2007 - 04-07-2007).
  • Adrescontrole Boom (adrescontroles: 03-09-2007 - 03-09-2007).
  • Inventarisatie Boom (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Arbeiderswoningen Site Frateur

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Arbeiderswoningen Site Frateur

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Arbeiderswoning Site Frateur
gelegen te Noeveren 187 (Boom)

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

omvat de bescherming als monument Arbeiderswoning Site Frateur
gelegen te Noeveren 188 (Boom)

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

omvat de bescherming als monument Arbeiderswoning Site Frateur
gelegen te Noeveren 189 (Boom)

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

omvat de bescherming als monument Arbeiderswoning Site Frateur
gelegen te Noeveren 190 (Boom)

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

omvat de bescherming als monument Arbeiderswoning Site Frateur
gelegen te Noeveren 191 (Boom)

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

omvat de bescherming als monument Arbeiderswoning Site Frateur
gelegen te Noeveren 192 (Boom)

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Noeveren

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Wijk Noeveren

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

Beschrijving

Site Frateur: serie arbeidershuizen ten zuiden van de Noeverseweg; inspringende nummers 190-191.

De nummers 187-189 oorspronkelijk één meesterwoning opklimmend tot 1725 (zie de datering door middel van gesinterde baksteen in zijpuntgevel van nummer 187), circa 1845 opgesplitst in drie arbeiderswoningen; de nummers 190-191 van circa 1845, doch oudere kern(?).

Nummer 192 van 1874 (volgens kadaster). Enkelhuisjes van twee traveeën en één bouwlaag (nummer 192 anderhalve) onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan de straat). Bepleisterde, beschilderde of bakstenen lijstgevels met rechthoekige muuropeningen, nummers 189 en 192 beluikt, nummers 190-191 met blinde rondboogvelden. Bijgebouwtjes aan zuidzijde.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Wijk Noeveren

Blauwe Pan, Nielsestraat, Noeveren (Boom)

is gerelateerd aan Steenbakkerij Frateur

Noeveren 193-195, 194-196, Boom (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.