Arbeiderswoningen Site Frateur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boom
Deelgemeente Boom
Straat Noeveren
Locatie Noeveren 193-195, 194, Boom (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Boom (actualisaties: 22-06-2007 - 04-07-2007).
  • Adrescontrole Boom (adrescontroles: 03-09-2007 - 03-09-2007).
  • Inventarisatie Boom (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Arbeiderswoningen Site Frateur

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Arbeiderswoning Site Frateur
gelegen te Noeveren 193 (Boom)

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

omvat de bescherming als monument Arbeiderswoning Site Frateur
gelegen te Noeveren 194 (Boom)

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

omvat de bescherming als monument Arbeiderswoning Site Frateur
gelegen te Noeveren 195 (Boom)

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Noeveren

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Wijk Noeveren

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Site Frateur: arbeidershuisjes in spiegelbeeld van 1845 (volgens kadaster). Twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat). Bepleisterde, beschilderde lijstgevels met getrapte daklijst. Rechthoekige muuropeningen met houten latei. Aansluitend bij meesterwoning.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Wijk Noeveren

Blauwe Pan, Nielsestraat, Noeveren (Boom)

is gerelateerd aan Steenbakkerij Frateur

Noeveren 193-195, 194-196, Boom (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.