Steenbakkerij Frateur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boom
Deelgemeente Boom
Straat Noeveren
Locatie Noeveren 193-195, 194-196, Boom (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Boom (actualisaties: 22-06-2007 - 04-07-2007).
  • Adrescontrole Boom (adrescontroles: 03-09-2007 - 03-09-2007).
  • Inventarisatie Boom (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Steenbakkerij Frateur

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Steenbakkerij Frateur

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Steenbakkerij Frateur: pannenloods en paardenstal
gelegen te Noeveren zonder nummer (Boom)

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1995.

omvat de bescherming als monument Steenbakkerij Frateur: ringoven, klampovens en droogloodsen
gelegen te Noeveren zonder nummer (Boom)

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Noeveren

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Wijk Noeveren

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

Beschrijving

Steenbakkerij minstens opklimmend tot het begin van de 18de eeuw met bedrijfsgebouwen ten noorden van de Noeverseweg. Buiten werking sedert 1981. Serie houtovens in het oosten, nu gebruikt als klampovens, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Ringoven van 1911-13 met gebroken ellipsvorm onder dubbel pannen zadeldak; twee compartimenten werden opengebroken en ingericht als klampovens.

Tussen klampovens en ringoven, gebouw dat dienst doet als kolenopslagplaats. De ruimte tussen ovens en Nielsestraat wordt vrijwel volledig ingenomen door droogloodsen; tegen de Nielsestraat, machinekamer van 1950 met kollergang (kleipletmachine) van circa 1911 van de Nienbürger Eisengieserei; de overige machines zijn recent. Ten oosten naast de voorbereidingskamer resten van een ontmantelde stoomketel met kleine schouw.

Een onderdoorgang onder de Nielsestraat leidt naar de droogloodsen aan de overzijde. Vroegere paardenstal achter nummer 179; naast nummer 192 oude werkplaats (onder andere schrijnwerkerij) met bakstenen onderbouw en houten bovenbouw en karrenhuis achter nummer 196. Rijke verzameling steenbakkersalaam bewaard in de meesterwoning en op de zolders van enkele werkruimten.

  • BAETENS R., Beschrijving en historiek der steenbakkerij Frateur, s.l., s.d.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Wijk Noeveren

Blauwe Pan, Nielsestraat, Noeveren (Boom)

is gerelateerd aan Arbeiderswoningen Site Frateur

Noeveren 187-191, 188-192, Boom (Antwerpen)

is gerelateerd aan Arbeiderswoningen Site Frateur

Noeveren 193-195, 194, Boom (Antwerpen)

is gerelateerd aan Meesterwoning van steenbakkerij Frateur

Noeveren 196, Boom (Antwerpen)

is gerelateerd aan Voetgangerstunnel onder Nielsestraat

Nielsestraat zonder nummer, Boom (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.