Steenbakkerij Peeters-Van Mechelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boom
Deelgemeente Boom
Straat Noeveren
Locatie Noeveren 257, 257A, 260, 261, Boom (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Boom (actualisaties: 22-06-2007 - 04-07-2007).
  • Adrescontrole Boom (adrescontroles: 03-09-2007 - 03-09-2007).
  • Inventarisatie Boom (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Steenbakkerij Peeters-Van Mechelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Steenbakkerij Peeters-Van Mechelen: schoorsteen
gelegen te Noeveren zonder nummer (Boom)

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Wijk Noeveren

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige steenbakkerij met bedrijfsgebouwen ten noorden van de Noeverseweg. Gesloten in 1975. Een bewaarde ringoven met aanpalende loods in het oosten, deels gesloopte schouw ten westen, en schouw ten zuiden van de Noeverseweg aanleunend tegen voormalige paardenstal.

Recente voorbereidingskamer en droogovens ten westen van de ringoven. Alle droogloodsen werden gesloopt. In de plaats kwam er een uitgebreide groene zone met moestuintjes.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Wijk Noeveren

Blauwe Pan, Nielsestraat, Noeveren (Boom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.