Arbeiderswoningen Bassinlei

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boom
Deelgemeente Boom
Straat Noeveren
Locatie Noeveren 279-293, 280-308, 297-351, 312-350, Boom (Antwerpen)
Status Deels Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Arbeiderswoningen Bassinlei

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Wijk Noeveren

Deze bescherming is geldig sinds 25-07-1986.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd Bassinlei, gelegen op de grens met Niel. Meest uitgebreide woningengroep op Noeveren bestaande uit een langgerekte rij huizen, ten westen geflankeerd door de straatweg en de parallel lopende Nielsebeek, ten oosten door de iets lager gelegen voetgangersweg afgezoomd met een serie bijgebouwtjes met diepe tuin achteraan.

Zeer homogene rij arbeidershuizen die op zes recente woningen na alle tussen 1845 en 1915 (volgens kadaster) tegen de rand van een vroegere kleiuitgraving werden aangebouwd; de kronkelende rooilijn volgt het tracé van de beek. Het niveauverschil tussen straat en voetgangers vermeerdert naar de Nielsestraat toe. De woningen zijn in oorsprong georiënteerd naar de voetweg, zodanig zelfs dat een aantal onder hen geen deur hebben aan de straatkant en de vensters amper boven de stoep uitkomen.

De gaafst bewaarde woningenreeksen zijn de nummers 279 tot 288, 297 tot 303, 332-333, 339 tot 347. Opvallend veel doorgangen namelijk tussen de nummers 288-292, 292-293, 319-320, 326-327, 332-336 en 347-348 en pleinvormige verbreding ter hoogte van de nummers 279-288 en 289-291.

Gewoon type van enkelhuizen overwegend in spiegelbeeld, twee traveeën en één tot twee bouwlagen en pannen zadeldak, diverse bekledingen met rechthoekige of getoogde muuropeningen. Verschillende aanpassingen en vernieuwingen.

Storende ingrepen zijn het wijzigen van de oriëntatie en het overbouwen van de voetweg.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Wijk Noeveren

Blauwe Pan, Nielsestraat, Noeveren (Boom)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.