Kasteelstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tervuren
Deelgemeente Tervuren
Straat Kasteelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Tervuren (geografische herinventarisatie: Januari 2003 - December 2003).
  • Screening onderzoeksresultaten 2003 herinventarisatie Tervuren (geografische herinventarisatie: 26-08-2014 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gekasseide straat met recht tracé afgezet met esdoorns en lantaarnpalen, gelegen in het centrum van de gemeente ten zuiden van het voormalige kerkhof van de Sint-Jan-Evangelistkerk. De achtergevels van de onpare zijde palen direct aan het kerkhof; bij het begin van de straat zijn de bouwpercelen aan deze zijde zeer ondiep; de diepte neemt wel toe naargelang men verder de straat ingaat.

Vandaag vertoont de straat homogene gevelwanden voor een groot deel met bebouwing die opklimt tot het einde van de 18de eeuw, doch met oudere bewoningsgeschiedenis die volgens archiefbronnen zou teruggaan tot de 14de eeuw. Vele van de hier gelegen hofsteden werden verwoest tijdens de 80-jarige oorlog en nogmaals vernield door de dorpsbrand van 1763. Ten tijde van Karel van Lotharingen (1748-1780) werd de huidige Kasteelstraat aangelegd in de as van het gelijktijdig opgerichte stallen- en bediendecomplex van het kasteel, het zogenaamde Hoefijzer. Dit complex deed trouwens tegelijkertijd dienst als monumentale toegang tot het kasteel.

Voor de aanleg van de straat werden twee hofsteden, waaronder 'De Kroon' opgekocht en afgebroken. De oneven straatzijde werd verkaveld en bebouwd met rijhuizen sinds het laatste kwart van de 18de eeuw.

  • DAVIDTS J.E. 1981: Het hertogenkasteel en de Warande van Tervuren, Tervuren, 115.
  • MAES F. 1952: Omheen de kerk van Tervuren, Eigen schoon en de Brabander 35, 164-172, 263-272, 298-307.
  • WYNANTS M. 1997: Van hertogen en Congolezen. Tervuren en de Koloniale tentoonstelling 1897, Tentoonstellingscatalogus, Tervuren, 19.

Bron: -

Auteurs: De Vries, Birgit & Kennes, Hilde

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Tervuren

Tervuren (Tervuren)

omvat Burgerhuis

Kasteelstraat 16, Tervuren (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Kasteelstraat 7, Tervuren (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Kasteelstraat 9, Tervuren (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis

Kasteelstraat 11, Tervuren (Vlaams-Brabant)

omvat Burgerhuis van 1782

Kasteelstraat 18, Tervuren (Vlaams-Brabant)

omvat Herberg De Poel

Kasteelstraat 5, Tervuren (Vlaams-Brabant)

omvat Herenhuis

Kasteelstraat 12, Tervuren (Vlaams-Brabant)

omvat Hoekpand

Kasteelstraat 4, Tervuren (Vlaams-Brabant)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Kasteelstraat 22, Tervuren (Vlaams-Brabant)

omvat Rijhuis

Kasteelstraat 8, Tervuren (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Kasteelstraat 14, Tervuren (Vlaams-Brabant)

omvat Stadswoning

Kasteelstraat 20, Tervuren (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.