Tervurenlaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tervuren
Deelgemeente Tervuren
Straat Tervurenlaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Tervuren (geografische herinventarisatie: Januari 2003 - December 2003).
  • Screening onderzoeksresultaten 2003 herinventarisatie Tervuren (geografische herinventarisatie: 26-08-2014 - 30-06-2015).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Tervurenlaan is een zeer brede laan (88 meter), die doorloopt over meerdere gemeenten. Op het grondgebied van Tervuren vormt ze de noordelijke begrenzing van het eigenlijke dorpscentrum en tegelijkertijd de scheiding tussen het centrum en de residentiële bebouwing in het noordwestelijke deel van Tervuren. Ze loopt via een recht tracé in zuidwestelijke richting van aan het park van Tervuren, in de as van het Koloniënpaleis, tot even voorbij de rotonde ter hoogte van het kasteel van Ravenstein.

De laan werd ontworpen door Victor Besme, inspecteur-generaal van openbare werken voor de Brusselse buitenwijken en dit onder impuls van koning Leopold II, met de bedoeling om Brussel te verbinden met de Tervuurse oud-hertogelijke residentie en meer bepaald als verbindingsweg tussen twee delen van de wereldtentoonstelling van 1897, het Jubelpark enerzijds en de Koloniale Tentoonstelling in de Warande anderzijds. De plannen van 1894-1896, waarvan de uitvoering kadastraal werd geregistreerd in 1898, tonen de Tervurenlaan als een dubbele weg voor voetgangers, ruiters, fietsers en autobestuurders en ten noorden de nog in gebruik zijnde tramlijn met dubbel spoor. Tuinarchitect Louis-Léopold Van der Swaelmen tekende de secties op Tervuurs grondgebied. De aanpalende en onteigende gronden mochten niet bebouwd worden en kregen een beplanting van hoge bosbegroeiing die de achtergelegen behuizing aan het zicht onttrok. De zogenaamde kleine Tervurenlaan, een noordelijk zijtracé, dat parallel ligt aan het hoofdtracé tussen de Hertogenweg en de Henri Van de Veldelaan, werd in de loop van de 20ste eeuw bebouwd.

Vandaag bestaat deze drukke laan uit twee rijbanen met dubbele rijstrook, van elkaar gescheiden door een brede begraasde middenberm, aan weerszijden afgezet met een rij van paardenkastanjes, gerooid 2000-2001 en opnieuw aangeplant. Op de rotonde voor het koloniënpaleis werd op 23 maart 2005 de zogenaamde Bandundu waterjazzband, een monumentale fontein. Ingehuldigd. Ze werd ontworpen door Tom Frantzen (Duisburg), die zich liet inspireren door het Afrikamuseum en het park met zijn vijvers, zie het plaatselijke infobordje.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Tervuren, afdeling II (Tervuren), 1898/20.
  • LOMBAERDE P. 1995: Leopold II Koning – Bouwheer, Tentoonstellingscatalogus, Oostende, 97-100.
  • MEYSKENS I. 1999: Wereldtentoonstellingen, kolonies en architectuur: de koloniale afdelingen Brussel-Tervuren 1897 en 1910, Eigen Schoon en de Brabander 82.4-6, 121-157.
  • WYNANTS M. 1997: Van hertogen en Congolezen. Tervuren en de Koloniale tentoonstelling 1897, Tentoonstellingscatalogus, Tervuren, 68-74.
  • WIJNANTS M. e.a. 2001 (herdruk 2005): Vier wandelingen in Tervuren, Wandelbrochure, Tervuren, 35-36.

Bron: -

Auteurs: De Vries, Birgit & Kennes, Hilde

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Tervuren

Tervuren (Tervuren)

omvat Dubbelvilla met cottage-inslag

Tervurenlaan 9-11, Tervuren (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.