erfgoedobject

Oorlogslandschap met bakstenen constructies

bouwkundig geheel
ID
127441
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/127441

Juridische gevolgen

Beschrijving

Elf Duitse bakstenen constructies, daterend uit de Tweede Wereldoorlog op een terrein waar ook nog loopgraven en met wallen afgebakende plekken zichtbaar zijn. Deze oorlogsrestanten zijn gelegen op het oostelijke deel van het huidige natuurdomein D'Heye, op grondgebied De Haan (Klemskerke).

Historiek

Op luchtfoto's uit de Eerste Wereldoorlog is te zien hoe op dit deel van het natuurdomein kleine duinakkertjes waren aangelegd en nog geen dergelijke bakstenen constructies waren opgetrokken. Ten zuiden / zuidwesten van dit terrein was tijdens de Eerste Wereldoorlog de zware Duitse batterij 'Deutschland' uitgebouwd, met indrukwekkende geschutsbeddingen. De betonnen elementen zijn in de jaren 1950 en later allemaal opgebroken.

Begin jaren 1920 werd door de maatschappij 'Belgican Littoral Cie S.A.' een renbaan ingericht op 'D’Heye', compleet met tribune, koerstoren, standen voor bookmakers en stallingen met woningen. Deze renbaan lag grotendeels op grondgebied Bredene, maar de grootste lus van de renbaan liep door op het oostelijke deel van het huidige natuurdomein D’Heye, op grondgebied Klemskerke. Er werd een speciale tramlijn aangelegd, terwijl op de noordelijke rand van de renbaan een nieuw gehucht tot stand kwam en werd een pompstation voor leidingswater aangelegd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de installaties van de renbaan door de Duitsers volledig gesloopt en de renbaan werd na de oorlog volledig opgeheven, waardoor een grote heidevlakte ontstond. Volgens Francart (1988) werden er tijdens de oorlog een twintigtal bakstenen constructies aangelegd, in functie van een munitiedepot. Het lijkt aannemelijk dat de bakstenen constructies onder tongewelf met voorzieningen voor het plaatsen van een kachel dienden voor de huisvesting van militairen. De door wallen rechthoekig afgebakende plekken dienden wellicht voor het stockeren van de munitie.

Nog vóór 1950 werd de heide afgesloten en als waterwinningsgebied gebruikt. Nu is het gebied ingericht als natuurreservaat en is de waterwinning stopgezet.

Beschrijving

Halfondergrondse rode bakstenen constructies onder tongewelf, grotendeels onder zand. Aan de buitenmuren zijn sporen van zwarte cementering zichtbaar. Naast de toegang zit telkens een kruipgat, wellicht bedoeld als noodtoegang. De constructies bevatten telkens één uitsparing in de muur met openingen voor het plaatsen van kacheltje. Op het dak is bij enkele constructies een bakstenen schoorsteen zichtbaar. In sommige constructies zit er een opening tegen het plafond in de achterste muur.

In het terrein zijn ook nog loopgraven zichtbaar, evenals kleine opslagplaatsjes, opgetrokken uit bakstenen en betonstenen. Sommige plaatsen zijn duidelijk rechthoekig afgebakend met wallen.

  • Koninklijk Legermuseum Brussel, Collectie militaire luchtfoto’s Eerste Wereldoorlog (geraadpleegd in het Kenniscentrum In Flanders Fields Museum Ieper), Britse luchtfoto 1/10/1918 (dianummers 14162 respectievelijk 14170, FID 11785 respectievelijk 11795).
  • FRANCART P. 1988: La Côte Belge 1940/44. Le Mur de l’Atlantique, Tome 2, Ganshoren, 33.
  • DEPLANCKE R. e.a. 1988: Bredeniana. Jubileumboek 900 jaar Bredene, Bredene, 44-49.

Bron     : -
Auteurs :  Decoodt, Hannelore
Datum  : 2014


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oorlogslandschap met bakstenen constructies [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/127441 (Geraadpleegd op 13-05-2021)