erfgoedobject

Dorpskern Zandhoven

bouwkundig geheel
ID
127455
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/127455

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Dorpskern Zandhoven
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpskern Zandhoven
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

De dorpskern van Zandhoven groeide rond de vestiging van een 12de-eeuwse hoofdrechtbank. Rond het dorpsplein staan onder andere twee afspanningen, de dekenij en de Sint-Amelbergakerk.

Historiek

Waarschijnlijk groeide het dorp rond de vestiging van een hoofdrechtbank die reeds bestond in de 12de eeuw en een oudere Karolingische gouwbank opvolgde. Het grootste deel van de provincie Antwerpen en een deel van de Nederlandse provincie Noord-Brabant tot bij Breda, behoorde tot het rechtsgebied van de rechtbank van Zandhoven. Tijdens het Franse regime (13 augustus 1795) werd de aloude rechtbank vervangen door een vredegerecht. Zandhoven was een Vrijheid, die tot op het einde van het ancien regime bij de hertogelijke domeinen hoorde.

Beschrijving

Op het dorpsplein met lindeboom staat een oude dorpspomp en een oorlogsmonument.

Rond het plein bevinden zich de oude dekenij en de afspanningen Sint-Christoffel en De Swaene. Verder gaat het voornamelijk om burgerhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw van drie à vijf traveeën en twee verdiepingen, meestal met neoclassicistische deuromlijstingen, en lage arbeidershuisjes van drie tot vijf traveeën onder pannen zadeldaken met rechthoekige muuropeningen.

Ten zuidwesten van het dorpsplein bevindt zich de decanale kerk Sint-Amelberga.


Bron     : -
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Afspanning De Swaene

 • Omvat
  Afspanning Sint-Christoffel

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Decanale kerk Sint-Amelberga met omgevend kerkhof

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Oorlogsmonument Zandhoven

 • Omvat
  Pastorie Sint-Amelbergaparochie

 • Omvat
  Pomp op dorpsplein

 • Is deel van
  Zandhoven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpskern Zandhoven [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/127455 (Geraadpleegd op )