Deel kanaal Dessel-Schoten met aanhorigheden en aanpalende hotels

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Schoten
Deelgemeente Schoten
Straat Heikantstraat, Wezelsebaan
Locatie Heikantstraat, Wezelsebaan (Schoten)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Deel kanaal Dessel-Schoten met aanhorigheden en aanpalende hotels

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hotels Wenduine en Westende en deel van kanaal Dessel-Schoten met brug en brugwachterswoning

Deze bescherming is geldig sinds 30-07-1998.

Beschrijving

De veerhuizen Hotels Wenduine en Westende uit 1922 en het deel van het kanaal Dessel-Schoten, gegraven tussen 1864 en 1874, met brug en brugwachterswoning vormen een harmonieus geheel. De brug is één van de vier bewaarde ophaalbruggen te Schoten die in 1947 ter vervanging van de oude draaibruggen werden aangebracht.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002161, Geografisch pakket Schoten

Auteurs: Malliet, An

Datum tekst: 2014

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kanaal van Dessel naar Schoten

Schoten (Schoten)

omvat Hotel Wenduine en Hotel Westende

Heikantstraat 152, 160, Schoten (Antwerpen)

omvat Sluis- en brugwachterswoningen

Botermelkdijk 232, 362, 402, Sluizenstraat 54, Vaartdreef 1, Wezelsebaan 2, Schoten (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.