Ziekenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Brasschaat
Deelgemeente Brasschaat
Straat Van Hemelrijcklei
Locatie Van Hemelrijcklei 90, Brasschaat (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Brasschaat (actualisaties: 10-08-2007 - 16-08-2007).
  • Adrescontrole Brasschaat (adrescontroles: 11-10-2007 - 11-10-2007).
  • Inventarisatie Brasschaat (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Ziekenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig ziekenhuis, nu bejaardentehuis "Sint-Jozef" opgericht in 1897 naar ontwerp van Henri Blomme. Breed symmetrisch hoofdgebouw van tien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Twee middentraveeën met verhoogde puntgevel onder haaks zadeldak (Vlaamse pannen) met vierkante dakruiter (leien). Twee diepe zijrisalieten (één travee) onder zadeldak (Vlaamse pannen). Baksteenbouw met natuurstenen afwerking. Rondboogvormige (eerste bouwlaag) en steekboogvormige muuropeningen, kleine gekoppelde rechthoekige vensters in de puntgevel met rondboogvormige ontlasting.

Voormalige kapel (ten noorden) heden tentoonstellingsruimte, volgens rechthoekig grondplan in neogotische stijl. Schip van vier traveeën onder zadeldak (leien), klein polygonaal torentje met opengewerkte spits (leien). Baksteenbouw op een arduinen plint; speklagen. Travee-indeling door middel van steunberen met versnijdingen. Spitsboogvormige muuropeningen met neogotisch maaswerk. Rechthoekige deur met arduinen omlijsting, bovendorpel rustend op consoles, geflankeerd door pilasters van baksteen met puntgevelbekroning onder spitsboograam.

Rechts een recente (1980) glazen doorgang en verbinding met het rustoord.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Brasschaat

Brasschaat (Brasschaat)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.