erfgoedobject

Bremdonkhoeve

bouwkundig element
ID: 12775   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12775

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Bremdonkhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Peerdsbos
    Deze bescherming is geldig sinds 31-07-1936

Beschrijving

Eertijds "Bremdonkhoeve", heden "De Melkerij", omwaterde hoeve gelegen aan de Plataandreef in het als landschap beschermde Peerdsbos.

Het Peerdsbos, gelegen in het zuidoosten van de gemeente aan weerszijden van de Laarsebeek, werd voor de eerste maal vermeld in 1434. het gebied was toen een deel van het veel grotere domein "Bremdonk" dat sinds 1280 (schenking door Isabella van Breda) in het bezit is van het Sint-Elisabethgasthuis te Antwerpen (heden Openbaar Centrum voor maatschappelijk Welzijn).

Reeds vanaf eind 13de eeuw was de Bremdonkhoeve een belangrijke nederzetting, na de verwoesting van de hoeve door Maarten van Rossem (1542) werden er twee hoeven gebouwd. Vanaf de 18de eeuw werden in het domein bomen gekweekt, die dan verkocht werden voor aanplantingen in parken en domeinen. Tijdens de 19de en de 20ste eeuw werden grote delen van het domein verkocht; onder meer in 1883 en 1885 werd heel het noordelijk deel, de "Bremdonkse heide" verkocht aan graaf A. Reusens (dit is het huidige park van Brasschaat); in 1937 en 1938 werden alle gronden aan de Bredabaan verkocht en bebouwd met villa's.

Sinds 1935 neemt de stad Antwerpen het toezicht, beheer en onderhoud van het Peerdsbos voor haar rekening in ruil voor het vrij toegankelijk stellen als openbaar terrein. Heden recreatiegebied met groenvoorziening en inplanting van een openluchtschool (1968) en een sportcentrum (1969).

Door de bebossing van de landbouwgronden verdween de oude Bremdonkhoeve nagenoeg volledig, wat rest is de zogenaamde "Melkerij" omgevormd tot horecabedrijf met parking aan de noordzijde.

Omwaterde hoeve bestaande uit woonstalhuis, bakhuis en schuur ingeplant op betrekkelijke afstand van elkaar. Woonstalhuis onder zadeldak (nok loorecht op de Bredabaan, mechanische pannen) met 18de-eeuwse kern; gekalkte en verankerde bakstenen gevels van vijf en twee traveeƫn op een gepikte plint met gewijzigde muuropeningen, westelijke zijgevel met twee kruiskozijnen van een opkamer. Ten westen van woonstalhuis, buiten de omwalling: langsschuur, nu woonhuis, onder schilddak (nok parallel aan de Bredabaan, riet), gekalkte gevels met gepikte plint gestut door steunberen; recente vensteropeningen.

  • BELLENS F., Van kastelen en domeinen, in Brasschaat van heidegrond tot parkgemeente, Brasschaat, 1980, p. 183 en volgende.
  • DE LATTIN A., Evoluties van het Antwerpsche stadsbeeld, dl. l , 1940, p. 111-119.
  • GEUDENS E., Le Peerdsbosch, Antwerpen. 1908.
  • SCHOBBENS J., Les environs d'Anvers, dl. I, Brussel, [1930], p. 278-279.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1985


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Bremdonkhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12775 (Geraadpleegd op 07-07-2020)