Kasteel Torenhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Brasschaat
Deelgemeente Brasschaat
Straat Bredabaan
Locatie Bredabaan 502, 504A-B, 506, Brasschaat (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Brasschaat (actualisaties: 10-08-2007 - 16-08-2007).
  • Adrescontrole Brasschaat (adrescontroles: 11-10-2007 - 11-10-2007).
  • Inventarisatie Brasschaat (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel Torenhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Kasteel en aanhorigheden in eclectische stijl met neorenaissance elementen, uit het vierde kwart van de 19de eeuw, gelegen in prachtig park met vijver. Bakstenen gebouwen op een arduinen plint verlevendigd met doorlopende banden, natuurstenen ornamenten, borstwering en boogvelden met tegelmozaïek, leien bedaking. Kasteel en dienstgebouwen binnen een rechthoekige omwalling. Aan noordzijde: poortgebouw met brug, getoogde doorgang met datering 1897 en opschrift "Welkom".

Kasteel van twee bouwlagen op vierkant grondplan, centraal deel onder afgeknot tentdak met vorstkam; markante vierkante zuidtoren, risalieten en dakvensters met topgevels, schouwen; oostzijde met latere veranda en balkon, loggia; noordzijde met sierlijke luifel. Rechthoekige en rondboogvormige muuropeningen.

Ten westen van het kasteel tegen noordelijke en zuidelijke gracht, dienstgebouwen van twee verdiepingen (aan noordgevel gedateerd "Anno 1896" en opschrift "Arbeid Adelt") met torens verbonden door een laag gebonw waarvoor een gietijzeren vollere. Buiten de omwalling (noordzijde) bakstenen L-vormige stalling met duiventoren.

Tegen de Bredabaan korfboogvormige toegangspoort en conciërgewoning (nummer 502): rechthoekige baksteenbouw van één bouwlaag onder leien zadeldak (nok loodrecht op de Bredabaan) afgewerkt met tuitgevels op schouderstukken. Doorlopende banden, noordgevel met schouw. Beluikte of betraliede segmentboogvormige vensters. Uitspringende ingangstravee die aansluit bij de poort van het domein, rechthoekige deur onder boogveld met tegelmozaïek.

  • BELLENS F., Van kastelen en domeinen, in Brasschaat van heidegrond tot parkgemeente, Brasschaat. 1980, p. 183 e.v..

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bredabaan

Bredabaan (Brasschaat)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.