erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

bouwkundig element
ID: 12789   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12789

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen op gehucht Maria-ter-heide dat ontstond circa 1760. De eerste kern van de huidige parochie was de kapel van het "Bellenhof" (circa 1770); toen deze in onbruik raakte (1785) vroeg de sterk groeiende bevolking een eigen kapel; verheven tot parochie in 1852. Bouw van de eerste kerk naar ontwerp van architect Ferdinand Berckmans van 1852, in 1870 vergroot met kruisbeuk, koor, de verlenging van het schip en de toren naar ontwerp van Eugeen Gife en in 1937 met de aanbouw van twee zijbeuken naar ontwerp van architect Leo De Graef; laatstgenoemde herstelde ook de kerk in 1949-50.

Sobere neogotische, georiënteerde longitudinale kruiskerk met westtoren, driebeukig schip van vier traveeën, transept (één travee) en koor met driezijdige sluitingen, laatstgenoemde met flankerende kapel (zuidoostzijde) van 1920-21 naar ontwerp van architect De Vooght; met grafkelder van baron Della Faille de Leverghem en sacristie. Baksteen met gebruik van natuursteen voor de afgeschuinde sokkel en de afwerking. Vierkante westtoren van drie geledingen gestut door steunberen met versnijdingen onder ingesnoerde naaldspits (leien). Geprofileerde zandstenen korfboogpoort onder omlopende waterlijst op kraagstenen bekroond met kruis; galmgaten gevat in spitsbogen. Links en rechts van toren (zijbeuken) gelijkvormige zijingangen. Schip, transept en koor onder zadeldaken (leien), travee-indeling door middel van steunberen. Lagere zijbeuken per travee afgewerkt met een tuitgevel onder haaks zadeldak; spitsboogvensters.

Bepleisterd en beschilderd interieur; middenbeuk en transept met kruisrib, spitse kruisribgewelven op bundelpijlers, schalken met krulbladkapiteel; koor en transeptsluitingen met straalgewelven. Zijbeuken met kruisribgewelven en tudorboogvormige scheibogen.

Mobilair

Drieluik met legende van Heilige Anna door Meester Johannes circa 1513 in opdracht van abt 's Grooten van Tongerlo. Acht paneeltjes (preekstoel) met voorstelling van Christus en apostelen (15de eeuw), Duitse school(?). Ten Hemel Opneming van Maria door T. Boeyermans (derde kwart van de 17de eeuw). Zijluiken van drieluik (tweede helft van de 16de eeuw) met voorstelling van Heilige Bernardus van Clairvaux en Heilige Benedictus van Nurcia, Vlaamse School, Heilige Cecilia (17de eeuw), Vlaamse School. Beeldengroep Sint-Anna-ten-Drieën (17de of 18de eeuw), gepolychromeerd (witte steen). Houten heiligenbeelden uit de 19de eeuw. Orgel (17de eeuw) verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog, vervangen in 1955; van het oude orgel bleven enkele fragmenten bewaard in de sacristie.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Brasschaat, O.-L.-Vronw (Maria-ter-Heide), dossiers 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11 en 12.
  • GOETSCHALCKX P.J., Geschiedenis der parochie Brasschaat-ter-Heide, in Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, 1914, XIII, p. 47-54.
  • LAMBAERTS S., Onder de toren, kerken en parochies, in Brasschaat van heidegrond tot parkgemeente, Brasschaat, 1980, p. 261 e.v..

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1985


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12789 (Geraadpleegd op 04-06-2020)