Gemeentehuis Brecht

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Brecht
Deelgemeente Brecht
Straat Gemeenteplaats
Locatie Gemeenteplaats 1, Brecht (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Brecht (actualisaties: 09-08-2007 - 09-08-2007).
  • Adrescontrole Brecht (adrescontroles: 11-10-2007 - 11-10-2007).
  • Inventarisatie Brecht (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Gemeentehuis Brecht

Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1997.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis Brecht

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neogotisch gemeentehuis van 1860 naar ontwerp van Eugène Gife.

Historiek

Dit gemeentehuis, dat ook als vredegerecht van het kanton Brecht moest dienen, werd in 1860 gebouwd naar een ontwerp van provinciaal architect Eugène Gife.

Herstellingswerken werden uitgevoerd in 1934-1935 en ten gevolge van schade opgelopen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 1970 werd het gebouw door de gemeente en het vredegerecht verlaten en ingenomen door de belastingsinspectie.

Beschrijving

Qua volume doet het neogotische gemeentehuis met zijn "middenbeuk en zijbeuken" en zijn torentje denken aan een kerk. Het gebouw is opgebouwd uit drie en drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (leien) en bestaat dus uit drie vleugels waarvan één loodrecht op de straat en twee andere lager en parallel aan de straat.

De bakstenen lijst- en puntgevels worden gemarkeerd door steunberen en beëindigd met spitsboogfriezen. De rechthoekige toegangsdeur onder spitsboogvormig bovenlicht met maaswerk en omlopende waterlijst, is toegankelijk via twee steektrappen en bordes.

Een polygonaal traptorentje onder ingesnoerde naaldspits flankeert de achtergevel met breed spitsboogvenster (vijflicht) in de middentravee dat de voormalige raadzaal verlicht. In dit venster bevindt zich een gebrandschilderd glas met het wapenschild van Brecht, omringd door de schilden van de zeven andere gemeenten van het gerechtelijk kanton. Op het gewelf van de raadzaal zijn de wapens geschilderd van de vroegere bezitters van Brecht, op de wanden onder meer de portretten van bekende Brechtse humanisten, waaronder de rechtsgeleerde Mudaeus, die in 1865 een standbeeld voor het gemeentehuis kreeg. Glasraam en schildering dateren van kort na de Tweede Wereldoorlog. Buiten een neogotische schouw is van de oorspronkelijke aankleding weinig bewaard.

Bron: Beschermingsdossier DA002153, Brecht: Remise, tramstatie en gemeentehuis (digitaal dossier).

Auteurs: Aerts, Willem

Datum tekst: 1997

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gemeenteplaats

Gemeenteplaats (Brecht)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.