erfgoedobject

Gemeentehuis Brecht

bouwkundig element
ID: 12847   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12847

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gemeentehuis Brecht
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is aangeduid als beschermd monument Gemeentehuis Brecht
    Deze bescherming is geldig sinds 23-10-1997

Beschrijving

Neogotisch gemeentehuis van 1860 naar ontwerp van Eugène Gife.

Historiek

Dit gemeentehuis, dat ook als vredegerecht van het kanton Brecht moest dienen, werd in 1860 gebouwd naar een ontwerp van provinciaal architect Eugène Gife.

Herstellingswerken werden uitgevoerd in 1934-1935 en ten gevolge van schade opgelopen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 1970 werd het gebouw door de gemeente en het vredegerecht verlaten en ingenomen door de belastingsinspectie.

Beschrijving

Qua volume doet het neogotische gemeentehuis met zijn "middenbeuk en zijbeuken" en zijn torentje denken aan een kerk. Het gebouw is opgebouwd uit drie en drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (leien) en bestaat dus uit drie vleugels waarvan één loodrecht op de straat en twee andere lager en parallel aan de straat.

De bakstenen lijst- en puntgevels worden gemarkeerd door steunberen en beëindigd met spitsboogfriezen. De rechthoekige toegangsdeur onder spitsboogvormig bovenlicht met maaswerk en omlopende waterlijst, is toegankelijk via twee steektrappen en bordes.

Een polygonaal traptorentje onder ingesnoerde naaldspits flankeert de achtergevel met breed spitsboogvenster (vijflicht) in de middentravee dat de voormalige raadzaal verlicht. In dit venster bevindt zich een gebrandschilderd glas met het wapenschild van Brecht, omringd door de schilden van de zeven andere gemeenten van het gerechtelijk kanton. Op het gewelf van de raadzaal zijn de wapens geschilderd van de vroegere bezitters van Brecht, op de wanden onder meer de portretten van bekende Brechtse humanisten, waaronder de rechtsgeleerde Mudaeus, die in 1865 een standbeeld voor het gemeentehuis kreeg. Glasraam en schildering dateren van kort na de Tweede Wereldoorlog. Buiten een neogotische schouw is van de oorspronkelijke aankleding weinig bewaard.


Bron     : Beschermingsdossier DA002153, Brecht: Remise, tramstatie en gemeentehuis (digitaal dossier).
Auteurs :  Aerts, Willem
Datum  : 1997


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gemeentehuis Brecht [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12847 (Geraadpleegd op 28-03-2020)