erfgoedobject

Waterhoeve

bouwkundig element
ID
12854
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12854

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Waterhoeve
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Waterhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Waterhoeve met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Gelegen aan de oostzijde van de dorpskern en omgeven door weiland en bomen, toegang via een aarden weg. Omgrachte 18de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen. Woonstalhuis (nok parallel aan de straat) opklimmend tot de 18de eeuw (zie oude plannen), ten oosten deels vernieuwde langsschuur (nok loodrecht op de straat), ten noorden bakhuis gedateerd 1773 en waterput, laatstgenoemde tussen woonhuis en bakhuis, ten zuidoosten recentere bijstel met afdak. In het westen gracht: motte waarop naar verluidt eertijds een houten toren stond.

Hersteld naar het zuiden gericht woonstalhuis onder zadeldak (nok parallel aan de straat, cement- en mechanische pannen). Verankerde baksteenbouw, deels met gecementeerde plint; opkamer aan noordwetelijke zijde. Westgevel met aan noordzijde sporen van een ouder (?) en kleiner gebouw. Rechthoekige muuropeningen; westgevel met arduinen kruiskozijn en radvenster, zuidgevel met arduinen bolkozijn; getoogde keldervenstertjes aan noord- en westzijde.

In noordgevel: hardstenen rondboogdeur met 18de-eeuwse steenmerken, rechthoekige deur met getralied boogvormig bovenlicht boven middenkalf. Binnen moerbalk op consoles. Eerstgenoemde met datering 1758.

Ten noordoosten langsschuur met vernieuwde muren en steunberen onder schilddak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen en riet).

Ten noordwesten verankerd bakstenen bakhuis onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), oostgevel met muurvlechtngen en datering 1773. Rechthoekige en segmentboogvormge muuropeningen. Ten zuiden nieuwere stalling onder zadeldak (nok parallel aan het woonhuis), rechthoekige muuropeningen; aansluitend afdak tegen westgevel.


Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Waterhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12854 (Geraadpleegd op )