Waterhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Goed van Brecht
Provincie Antwerpen
Gemeente Brecht
Deelgemeente Brecht
Straat Lessiusstraat
Locatie Lessiusstraat 29, Brecht (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Brecht (actualisaties: 09-08-2007 - 09-08-2007).
  • Adrescontrole Brecht (adrescontroles: 11-10-2007 - 11-10-2007).
  • Inventarisatie Brecht (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Waterhoeve

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-1973.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Waterhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als cultuurhistorisch landschap Waterhoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-1973.

Beschrijving

Gelegen aan de oostzijde van de dorpskern en omgeven door weiland en bomen, toegang via een aarden weg. Omgrachte 18de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen. Woonstalhuis (nok parallel aan de straat) opklimmend tot de 18de eeuw (zie oude plannen), ten oosten deels vernieuwde langsschuur (nok loodrecht op de straat), ten noorden bakhuis gedateerd 1773 en waterput, laatstgenoemde tussen woonhuis en bakhuis, ten zuidoosten recentere bijstel met afdak. In het westen gracht: motte waarop naar verluidt eertijds een houten toren stond.

Hersteld naar het zuiden gericht woonstalhuis onder zadeldak (nok parallel aan de straat, cement- en mechanische pannen). Verankerde baksteenbouw, deels met gecementeerde plint; opkamer aan noordwetelijke zijde. Westgevel met aan noordzijde sporen van een ouder (?) en kleiner gebouw. Rechthoekige muuropeningen; westgevel met arduinen kruiskozijn en radvenster, zuidgevel met arduinen bolkozijn; getoogde keldervenstertjes aan noord- en westzijde.

In noordgevel: hardstenen rondboogdeur met 18de-eeuwse steenmerken, rechthoekige deur met getralied boogvormig bovenlicht boven middenkalf. Binnen moerbalk op consoles. Eerstgenoemde met datering 1758.

Ten noordoosten langsschuur met vernieuwde muren en steunberen onder schilddak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen en riet).

Ten noordwesten verankerd bakstenen bakhuis onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), oostgevel met muurvlechtngen en datering 1773. Rechthoekige en segmentboogvormge muuropeningen. Ten zuiden nieuwere stalling onder zadeldak (nok parallel aan het woonhuis), rechthoekige muuropeningen; aansluitend afdak tegen westgevel.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Brecht

Brecht (Brecht)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.