erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Christoffel

bouwkundig element
ID: 1287   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1287

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neogotische basilica, in 1906 gebouwd naar ontwerp van architect M. Christiaens, ter vervanging van de oude kerk in de Kerkstraat.

De plattegrond beschrijft een driebeukig schip van vier traveën en twee smallere traveën met voorstaande, vierkante westtoren en een koor van één rechte travee met vlakke sluiting, geflankeerd door sacristieën.

Bakstenen gebouw onder zadel- en lessenaarsdaken (leien) met afwerking van zachte natuursteen voor vensteromlijstingen en banden, en hardsteen voor waterlijsten en omlijsting van het portaal.

De toren telt twee vierkante geledingen en een polygonale bovenste geleding met in elke zijde een spitsboogvormig galmgat. Ingesnoerde naaldspits (leien). Getoogd portaal in een driehoekige omlijsting. Spitsboogfries onder de dakrand. Gekoppelde drieledige spitsboogvensters; tweelichten als bovenvensters. De zijgevels zijn geritmeerd door middel van steunberen.

Bepleisterd interieur. De beuken zijn gescheiden door middel van een spitsboogarcade met mergelstenen bogen en hardstenen zuilen met bladkapiteel. Overdekking door middel van een houten spitstongewelf doorlopend over schip en koor. Vlakke houten zolderingen over de zijbeuken.

Mobilair

Neogotische, geschilderde kruisweg (begin 20ste eeuw). Beeld van Sint-Christoffel, gepolychromeerd hout (eind 15de eeuw); processiemadonna (eerste helft 19de eeuw). Neogotische hoofd- en zijaltaren (begin 20ste eeuw). Hardstenen doopvont met koperen deksel. Kerkbanken, gedateerd 1848 H. DE WITTE. Neogotische glasramen (begin 20ste eeuw).

  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Maasmechelen. Brussel, 1972, p.21-22.

Bron     : Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1996


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Sint-Christoffel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1287 (Geraadpleegd op 30-03-2020)