erfgoedobject

Hazeschranshoeven

bouwkundig element
ID
12923
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12923

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hazeschranshoeven
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is aangeduid als beschermd monument Hazeschranshoeven
    Deze bescherming is geldig sinds 06-11-1981

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hazeschranshoeven met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 06-11-1981

Beschrijving

Tussen weiland gelegen hoeven uit het tweede en derde kwart van de 17de eeuw, ingeplant binnen brede nagenoeg ronde omwatering waarvan gedempt gedeelte aan zuidoostzijde.

Beboomd domein; aarden erf, met kleine boomgaard, waarrond nummer 628 rechthoekig woonstalhuis (1), (nok parallel aan de straat) aan zuidoostzijde; nummer 630 T-vormig woonstalhuis (2), (nok loodrecht op de straat) aan noordwestzijde met merkwaardige tegenover staande polygonale waterput (3); twee stallingen (4, 5), (nok parallel aan de straat) aan noordzijde; recente rechthoekige schuur (nok parallel aan de straat), (7) gedateerd 1934 aan zuidwestzijde ; wagenhuis (6), (nok loodrecht op de straat) aan oostzijde en bakhuisje (8), (nok parallel aan de straat) aan noordwestzijde.

Gegroeid uit enkele landbouwnederzettingen die in de 17de eeuw door Pedro de Hase en zijn voorgangers werden opgekocht en verenigd onder meer eigendommen van de Sint-Bernardsabdij namelijk "Stecs goed" en "Timmerdonck". Pedro de Hase liet in 1644 (?) een omwaterde schrans aanleggen met huis van plaisantie. In 1667 verkocht aan Arnoldo van Horenbeeck en vanaf 1682 in bezit van de familie du Bois. De benaming "Hazenschrans" duikt slechts op in 1780. Begin 19de eeuw in handen van familie du Bois - d'Oultremont, Van de Werve-du-Bois (1855), Van de Werve-de Gilman (1877) enzoverder.

Rechthoekig woonstalhuis (1) van één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), gedateerd 1653 (cartouche). Bakstenen gebouw op gecementeerde plint waarin rechthoekige keldermonden aan noordoostzijde; beschilderde banden ter hoogte vensterdorpels. Deels gedichte en getraliede kruiskozijnen bij noordoost- en zuidgevels van het woonhuis; beschilderde zandsteen met negblokken en geprofileerde tussen- en onderdorpels onder wigvormig ontlastingssysteem. Enkele kleine rechthoekige venstertjes met beschilderde arduinen dorpels en hoekstenen. Rondboogdeur bij noordelijke gevel met barokomlijsting van hardsteen met steenmerk van Simeon Poulet; geblokte stijlen en rondboog, diamantkoppen op de neuten, imposten, sluitsteen en zwikken; gehavende geprofileerde kroonlijst met aansluitend steekboogvormig bovenlicht gevat in geriemde omlijsting met oren, gebogen kroonlijst met bolvormige versiering en geflankeerd door voluten; sierlijke beschilderde cartouche met datering 1653 onder de bakstenen daklijst. Stallingen met rechthoekige vernieuwde muuropeningen. Klein rechthoekig bakstenen aanbouwsel van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), tegen westelijke gevel en recent aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen zuidelijke gevel.

T-vormig woonstalhuis (2) van één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen) met afgewolfd haaks aanbouwsel (mechanische pannen); jaartal 1644 aangegeven door middel van gesinterde steen in noordgevel. Verankerd bakstenen gebouw op gedeeltelijk gecementeerde plint. Oostelijke voorgevel van acht traveeën met sporen van beschilderde banden ter hoogte van de dorpels van de oorspronkelijke kruiskozijnen; steigergaten. Beluikte en getraliede rechthoekige vensters met arduinen dorpels, strekse boog en sporen van oorspronkelijke kruiskozijnen namelijk tweeledige ontlastingsboog. Twee rondboogdeuren van stalling en woonhuis, in bakstenen omlijsting met kwarthol geprofileerd beloop, imposten en sleutel, onder ovaal of vierkant bovenlicht. Deurtravee van woonhuis tevens gemarkeerd door dakvenster onder zadeldak, rechthoekig luik met arduinen dorpels. Vernieuwde rechthoekige stalvensters; gedrukt rondboogvormige stalpoort. Noordgevel: muurvlechtingen en sporen van beschilderde banden, beluikt en getralied kruiskozijn van beschilderde zandsteen en tot houten bolkozijn gewijzigd kruiskozijn, één gedicht uilengat. Westgevel: twee getraliede rechthoekige venstertjes in omlijsting van zandsteen met negblokken en kwartrond geprofileerde lateien. Stallinggedeelte met enkele 20ste-eeuwse stalvensters en vernieuwde zuidgevel met aandak, steekboogvormig luik en ovaal uilengat.

Tegenover het woonhuis, polygonale arduinen waterput (3) uit de 17de eeuw verrijkt met paneelwerk en gecanneleerde pilasters.

Kleine stalling (4) onder schilddak (Vlaamse pannen), met kern uit de 17de eeuw (?). Versteende vakwerkbouw met bewaarde stijlen en standvinken. Rechthoekige venstertjes en rechthoekige poort met houten lateien. Ernaast sterk verbouwde rechthoekige stalling (5) onder afgewolfd dak (Vlaamse pannen) met aandak aan oostgevel; kern uit de 17de eeuw (?). Verankerd bakstenen gebouw met steigergaten. Veelvuldige sporen van gewijzigde muuropeningen en dakverhoging (zie twee rijen muurvlechtingen). Vernieuwde rechthoekige muuropeningen met houten lateien.

Rechthoekig wagenhuis (6) onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit het vierde kwart van de 18de eeuw of de eerste helft van de 19de eeuw (?). Bakstenen gebouw met steigergaten. Steekboogvormige muuropeningen en Westgevel met twee rondboogpoorten met imposten en sluitstenen.

Rechthoekige langsschuur (7) van cementplaten onder zadeldak (golfplaten), gedateerd 1934 aan oostgevel.

Eenvoudig rechthoekig bakstenen bakhuisje (8) onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 18de eeuw (?).

  • BRENDERS F., Enkele 17de eeuwse Antwerpse poortomlijstngen, in Actes du colloque international de Mons 28-29 april 1979, p. 285-309.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N1 (A-He), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  : 1985


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hazeschranshoeven [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/12923 (Geraadpleegd op 22-06-2021)