erfgoedobject

Essenkaphaag op steil talud langs Caildenberg

landschappelijk element
ID
130173
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130173

Beschrijving

Langs de ruilverkavelingsweg en op het steile talud boven de Caildenberg is er een essenkaphaag van 130 meter lang en met een kaphoogte van 170 cm. De kaphaag als erfafsluiting is een landschapselement dat hier in de streek werd geplant in functie van het produceren van brandhout, geriefhout en loofvoedering.

Op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) en opeenvolgende historische topografische kaarten (1870, 1884, 1960) is te zien dat deze kaphaag zich bevindt op een oude grens tussen bos (op de steilere helling) en akkers (op de zwakkere helling). De kaphaag is in lange tijd niet meer geknot.

Op het talud staat een rijke beplanting bestaande uit onder andere gewone hazelaar, eenstijlige meidoorn, kardinaalsmuts, gewone es, zoete kers, braam, vlier en olm.

  • De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van Jozef Jean François de Ferraris, opgesteld tussen 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000. Koninklijke Bibliotheek van België, http://www.kbr.be/collections/cart_plan/ferraris/ferraris_nl.html.
  • Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven tussen 1845-1855, schaal 1:20.000
  • Topografische kaarten van België, Krijgsdepot: Eerste editie uitgegeven tussen 1865-1880, schaal 1:20.000. Herziening, Militair Cartografisch Instituut: tweede uitgave, 1880-1884, derde uitgave 1889-1900 en herziening derde uitgave 1900-1930, schaal 1:20.000. (Lemoine-Isabeau, 1988)
  • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven tussen 1949-1970, schaal 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Essenkaphaag op steil talud langs Caildenberg [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130173 (Geraadpleegd op )