Haagbeuken kaphaag bij Bostmolen

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Roborst
Straat Machelgemstraat
Locatie Machelgemstraat 56 (Zwalm)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Zwalm (geografische inventarisatie: 2005 - 2007).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Watermolen Bostmolen en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-2000.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Watermolen Bostmolen of Machelgemmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen (20-04-2005)

Totale hoogte 1,5 m
Lengte 97 m

Beschrijving

Het erf van de watermolen Bostmolen omvatte oorspronkelijk een boomgaard, die nu als parkeerplaats in gebruik is. De gewezen boomgaard is met een kaphaag van haagbeuk afgezet. Dergelijke beplantingen werden bij het erf voorzien als afsluiting en als leverancier van brand-, geriefhout en voor loofvoedering. Stroomafwaarts staan op het erf verschillende hakhoutstoven van linde.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2014

Relaties

maakt deel uit van Watermolen Bostmolen

Machelgemstraat 56, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Drie lindenhakhoutstoven bij de Bostmolen

Machelgemstraat 56 (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.