Drie lindenhakhoutstoven bij de Bostmolen

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Roborst
Straat Machelgemstraat
Locatie Machelgemstraat 56 (Zwalm)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Geografische inventarisatie houtige beplantingen Zwalm (geografische inventarisatie: 2005 - 2007).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Watermolen Bostmolen en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-2000.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Watermolen Bostmolen of Machelgemmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Stroomafwaarts de watermolen Bostmolen en op het steile talud langs de Zwalm staan verschillende hakhoutstoven van zilverlinde. Deze linden zijn er geplant om verschillende redenen. Eerst en vooral zijn ze nuttig als oeverversteviging; onder het lommerrijke loof kon het ingespannen paard zijn beurt afwachten; het hakhout werd gekapt voor brand-, gerief- en constructiehout en de uitbundige bloei van linden was aantrekkelijk voor de bijen van de lokale imker. De voormalige boomgaard van de watermolen is afgezet met een haagbeuken kaphaag.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2014

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Machelgemstraat

Machelgemstraat (Zwalm)

maakt deel uit van Watermolen Bostmolen

Machelgemstraat 56, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Haagbeuken kaphaag bij Bostmolen

Machelgemstraat 56 (Zwalm)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.