erfgoedobject

Geschoren haagbeukhaag

landschappelijk element
ID: 130307   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130307

Beschrijving

Aan de straatzijde en zuidkant van het erf is er een erfafsluitingshaag van haagbeuk met al dan niet natuurlijke bijmenging van meidoorn, es, hulst, sering en vlier. De haag werd geplant in dicht plantverband om indringing te voorkomen. op het erf staat eveneens een treurwilg. Het achterliggend weiland wordt begrensd door een knotwilgenrij.


Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  : 2014


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Knotwilgenrij

  • Is gerelateerd aan
    Treurwilg op boerenerf

  • Is deel van
    Sint-Annastraat

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Geschoren haagbeukhaag [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130307 (Geraadpleegd op 25-10-2020)