Op enen gezette taxus bij parochiekerk Sint-Bavo

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zingem
Deelgemeente Zingem
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein zonder nummer (Zingem)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houtige Beplantingen (2005 - 2013).
  • Inventarisatie houtige beplantingen 2015 (ad hoc-inventarisatie: 01-01-2015 - 31-12-2015).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Op enen gezette taxus bij parochiekerk Sint-Bavo

Deze bescherming is geldig sinds 20-12-2010.

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen (13-09-2006)

Totale hoogte 13,5 m
Grootste diameter boomkruin of struik 12 m
Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 268 cm

Inventarisatie houtige beplantingen 2015 (09-04-2015)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 278 cm
Totale hoogte 11,5 m
Hoogte takvrije stam 2,5 m
Grootste diameter boomkruin of struik 13 m

Beschrijving

De op stam gezette taxus (Taxus baccata) bevindt zich op 7 meter ten zuiden van de Sint-Bavokerk, op het voormalige kerkhof dat in 2006 is opgeruimd en is omgevormd tot een publieke ruimte in uitvoering van een project tot dorpskernherwaardering. De boom werd in algemene consensus gespaard en geïntegreerd, waarbij hij een standplaatsverbetering onderging.

De circa 11,5 meter hoge taxus heeft een diameter van 13 meter en een stamomtrek van 2,78 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte, opname in 2015). De taxus vormt een beeldbepalend object in de open, publieke ruimte in de dorpskom bij de Sint-Bavokerk, mede door het feit dat het om een oud, dik en imposant exemplaar met een mooie representatieve groeivorm (een perfect op enen gezette heester) gaat. Bijgevolg bezit de boom een hoge zeldzaamheidswaarde.

De taxus vormt - als één van de dikste en vermoedelijk ook oudste taxussen in de context van een voormalig kerkhof - ook hier een historische eenheid met de Sint-Bavokerk. Over de historische rol van taxussen op kerkhoven, die in elk geval minstens teruggaat tot de middeleeuwen, bestaan vele hypotheses. Taxus zou door het feit dat hij een zeer hoge leeftijd kan bereiken en wintergroen is symbool staan voor onvergankelijkheid. Verder wordt er ook verwezen naar de stelling (volksgeloof?) dat hij de kwalijke geuren die opstijgen uit een kerkhof door de omzetting van de lijken zou opnemen.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002338, Thematisch-typologische en thematisch-geografische bescherming van het belangrijkste houtig erfgoed in Vlaanderen: Oost-Vlaanderen, fase A.1, nr. 4 (S.N., 2010).
  • VAN DER LINDEN G. : Terreinbezoek taxus op voormalig kerkhof Sint-Bavokerk (Zingem) (terreinbezoek op 9 april 2015).

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkplein

Kerkplein (Zingem)

is gerelateerd aan Parochiekerk Sint-Bavo

Kerkplein zonder nummer, Zingem (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.