erfgoedobject

Treurbeuk Gezelleboom

landschappelijk element
ID
130422
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130422

Juridische gevolgen

Beschrijving

De treurbeuk (Fagus sylvatica ‘Pendula’) bevindt zich in een privé-tuin van een woning langs de Ruiseleedsestraat in de dorpskom van Poeke. De kruinstraal bedraagt 10 meter, de hoogte van de takvrije stam 8 meter. De treurbeuk heeft een stamomtrek van 3,29 meter (gemeten op 1,50 meter hoogte, opname in 2001). Dit exemplaar is twee maal geënt op een onderstam, namelijk op 30 centimeter en op 8 meter hoogte. Het betreft één van de dikste en vermoedelijk ook oudste treurbeuken van Oost- en West-Vlaanderen, vermoedelijk enkel overtroffen door de treurbeuk op het protestants kerkhof van Corsele (Horebeke). De boom vormt een beeldbepalend object in zijn omgeving, mede door zijn bijzondere groeivorm (treurvorm). Omwille van de omvang en vermoedelijke leeftijd bezit deze treurboom een uitgesproken genetische waarde als vertegenwoordiger van een bijzondere variëteit.

De treurbeuk bevindt zich in de tuin van het voormalige geboortehuis van Hendrik Van Doorne, zoon van de notaris te Poeke en discipel van Guido Gezelle (1841-1914), confer de twee gedenkplaten van VTB die werden aangebracht in 1976. De boom wordt ‘Gezellebeuk’ genoemd, omdat Guido Gezelle er gedurende verschillende jaren een periode heeft verbleven en er onder de boom gedichten schreef. Naar de locatie wordt verwezen in het gedicht ‘Poeke’: “Poeke, Poeke, uw boomgewelven deeën zo’n deugd aan ’t herte mijn, als bij God en bij mezelve, ‘k mocht in uw waranden zijn !”. Deze eerste strofe slaat zonder twijfel op de loverrijke treurboom in de boomgaard van notaris Van Doorne. Na de Tweede Wereldoorlog werd het huis ingelijfd bij het ernaast gelegen klooster van de Zusters apostolinen, later pensionaat en weeshuis en nadien omgevormd tot kostschool. Het gebouw werd uiteindelijk afgebroken en vervangen door een verkaveling met nieuwbouw in 2001. De Gezellebeuk bleef gespaard in de tuin van een nieuwbouwwoning.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002338, Thematisch-typologische en thematisch-geografische bescherming van het belangrijkste houtig erfgoed in Vlaanderen: Oost-Vlaanderen, fase A.1, nr. 20, Aalter (Poeke), Ruiseleedsestraat 3A, Gezellebeuk (S.N., 2010).

Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  : 2015


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Treurbeuk Gezelleboom [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130422 (Geraadpleegd op 18-06-2021)