Hakhoutstoof van wintereik op Klaverberg

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Genk
Deelgemeente Genk
Straat Opglabbekerzavel
Locatie Opglabbekerzavel zonder nummer (Genk)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houtige Beplantingen (2005 - 2013).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Typologiehakhoutstoven
Contextheiden
SoortQuercus petraea

Afmetingen

Inventarisatie Houtige Beplantingen (15-05-2012)

(zwaarste) Omtrek stam of stoof 825 cm
Totale hoogte 15 m

Beschrijving

Tussen het Gemeentelijk Vliegveld Genk-Zwartberg en de steenkoolterrils van Waterschei ligt de heide van Opglabbekerzavel met de Klaverberg. Op de Klaverberg bevinden zich een aantal wintereiken hakhoutstoven (Querqus petrea) die uitzonderlijk zijn omdat het om autochtoon plantmateriaal gaat. De hakhoutstoven hebben dus een grote wetenschappelijke waarde. Er wordt geschat dat deze enorme hakhoutstoven ouder zijn dan 800 jaar en dus de Kleine Ijstijd (15de-19de eeuw) hebben overleefd. Dat net wintereiken tot deze enorme hakhoutstoven zijn uitgegroeid en niet zomereiken is te danken aan de oude boeren die handelden volgens het principe "Wintereiken geven minder eikels dus zomereiken sparen en wintereiken kappen". Met stamomtrekken gaande tot 17 meter behoren deze hakhoutstoven tot de grootste van Limburg. Dit exemplaar heeft een stamomtrek van net geen 8,5 meter.

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Genk

Genk (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.