erfgoedobject

Cirkelvormige hakhoutstoof van gewone beuk Speelbos

landschappelijk element
ID
130538
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130538

Juridische gevolgen

Beschrijving

In het stuifduinengebied Speelbos-Warandeduinen komen eeuwenoude hakhoutstoven voor van zomereik en gewone beuk. Het zijn hakhoutstoven, deels met een beperkte omvang, maar ook met zéér omvangrijke stoven die cirkelvormig zijn uitgestoeld. Deze fenomenen zijn in de stuifduingebieden ontstaan door toedoen van de mens en dit ten gevolge van het samen verlopen van verschillende beheersactiviteiten; meestal een combinatie van hakhoutbeheer en een begrazing met schapen.


Bron     : -
Auteurs :  Van der Linden, Geert
Datum  : 2016


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Cirkelvormige hakhoutstoof van gewone beuk Speelbos [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130538 (Geraadpleegd op 23-06-2021)