erfgoedobject

Knotpopulier als hoekboom

landschappelijk element
ID: 130634   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130634

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geknotte zwarte populier aangeplant als hoekboom op een perceelsgrens van een weide aansluitend bij een deels vervaagd buurtwegtracé. Het betreft hier vermoedelijk één van de dikste geknotte zwarte populier in Vlaanderen. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te kloneren, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.


Bron     : -
Auteurs :  Himpe, Koen, Van der Linden, Geert
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Knotpopulier als hoekboom [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130634 (Geraadpleegd op 17-02-2020)