erfgoedobject

Gekruiste meidoornhaag met knotbomen als veekering

landschappelijk element
ID: 130686   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130686

Juridische gevolgen

Beschrijving

De huiskavel (inclusief hoeve) heeft een oppervlakte van circa 1,3 hectare. De huiskavel is nog volledig onder grasland gelegen. De locatie is hooggelegen in het landschap en sluit dicht aan bij de kleinschalige stadsrand van Mesen.

Langs de volledige buitenomtrek is over een lengte van circa 420 meter een continue kruishaag van eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) aangeplant waarin naar schatting ook een 40-tal knotbomen (schietwilg) zijn aangeplant. Verspreid over de huiskavel staan nog een aantal knotbomen alsook enkele fruitbomen. De geschoren kruishaag bereikt een hoogte van circa 120 centimeter. De plantafstand is regelmatig en dicht. De knotbomen bereiken een hoogte tot 6 meter, de hoogte van de takvrije stam circa 120 centimeter, de knothoogte bedraagt ongeveer 150 centimeter. Van de stamomtrekken zijn voorlopig geen nadere gegevens verzameld. De haag bereikt naar verluidt een ouderdom van ongeveer 60 jaar. De haag wordt twee maal per jaar geschoren, terwijl voor de knotbomen een periodieke knotbeurt van zes tot acht jaar wordt aangehouden.

Door de verheven positie en de continue afboording van de huiskavel door middel van een lage haag in combinatie met ingeplante knotbomen, is deze locatie een beeldbepalend element in het omgevende landschap. Vooral de perfect onderhouden kruishaag bezit een representatieve groeivorm. De kruishaag staat op de volledige buitenrand van de beweide huiskavel en kan beschouwd worden als een duidelijk veekerende beplanting. Het op punt stellen van deze functie bestond er oorspronkelijk in de doorndragende haag op korte termijn te sluiten en eventuele op termijn ontstane openingen of gaten in de haag, waardoor het vee zouden kunnen ontsnappen, te herstellen. Hiertoe werd de haag verdicht door de twijgen van het haagplantsoen onderling en volgens een kruisend patroon als het ware in elkaar te vlechten. Na verloop van tijd kon het voorkomen dat de twijgen met elkaar vergroeiden. Het beheer van de knotbomen staat hier duidelijk in verband met het houtgebruik, waarbij wilgenhout zowel als brandhout, maar wellicht ook als geriefhout werd benut.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DW002444, Thematisch-typologische en thematisch-geografische bescherming van het belangrijkste houtig erfgoed in Vlaanderen: West-Vlaanderen, fase A.1, Heuvelland (Wijtschate), kruishaag (EĂ©nstijlige meidoorn) en knotbomen (Schietwilg) met huiskavel (HIMPE K., 2010).

Bron     : -
Auteurs :  Himpe, Koen, Van der Linden, Geert
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gekruiste meidoornhaag met knotbomen als veekering [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/130686 (Geraadpleegd op 14-08-2020)